SRP: Kina og Menneskerettigheder i Samfundsfag og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 23
 • 7938
 • PDF

SRP: Kina og Menneskerettigheder i Samfundsfag og Historie

SRP om Kina, Demokrati og Menneskerettigheder, skrevet i Samfundsfag A og Historie A - i opgaven kigger jeg bl.a. på de økonomiske samt politiske forandringer der har fundet sted siden 1979, og hvordan systemkritikere har forsøgt at ændre styret. Slutteligt vurderer jeg fremtidige muligheder for at ændre holdningen til demokrati i styret i Kina, og den generelle udvikling.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Økonomiske og politiske forandringer siden 1979 4
Reformer i 1979-1989 4
De økonomiske reformer efter 1992 5
Politiske forandringer siden 1979 5
Systemkritikernes mål og midler 7
Massakren i Beijing 9
Følgerne af Tiananmen 11
Kina og demokrati? 12
Robert A. Dahl og Hal Kochs demokratiteori 14
Interesser og muligheder for at påvirker udviklingen i Kina 15
Konklusion 19
Litteraturliste 21

Uddrag

"Indledning:

Menneskerettigheder og demokrati i Kina er yderst relevant at kigge på i disse tider, da Kina er blevet en gigant på verdensmarkedet såvel som i international politik. Kinas økonomi har blomstret væsentligt op siden Deng Xiaopings reformer og selvom liberaliseringen af markedsøkonomien har givet store resultater, så har det også medført en række væsentlige problemer.

Den økonomiske ulighed voksede blandt befolkningen samt en omfattende korruption og inflation. Der har været mange systemkritikere, som har prøvet at påvirke den kommunistiske ledelse til mere demokrati og flere rettigheder. En af de kinesiske dissidenter som er meget oppe i medierne lige for tiden er Liu Xiaobo, som er årets modtager af Nobels Fredspris fra Norge.

Xiaobo har været aktiv menneskeretsforkæmper siden demokratioprøret på Den Himmelske Freds Plads i 1989. I december i fjor blev han idømt 11 års fængsel for at have skrevet et manifest i 2008 sammen med andre dissidenter, hvor de opfordrede til ytringsfrihed og flerparti i Kina. Den kinesiske regering har kaldt det en 'fornærmelse imod det kinesiske retssystem', at prisen er gået til Liu Xiaobo, der betegnes som 'kriminel'.

Den store analyse og vurdering i opgaven om hvorvidt Kina er på vej mod et demokratisk styre handler hovedsageligt om, grunden og følgerne af dissidenternes kritik af det kinesiske styre, og om Kina er på vej mod demokrati samt hvordan FN, EU og USA står i forhold til deres indflydelse på Kinas udvikling. Disse grundlæggende problemstillinger vil derfor være opgavens omdrejningspunkt, som igennem en strukturel opbygning vil tage udgangspunkt i fænomenerne og konflikterne siden 1979.

Med en kombination af de to valgte fag vil det blive muligt med et samfundsfagligt synspunkt at kunne belyse den økonomiske fremgang samt igennem demokratiteorier illustrere hvorvidt der er demokrati i Kina. Mens der med et historisk øje vil blive fokuseret på fænomenerne som det enestående og forklarende i begge tilfælde.

For at komme til bunds i dette emne vil der blive lagt ud med, at se på den økonomiske og politiske udvikling i Kina siden 1979 og frem til i dag. Fokusset i opgaven vil blive holdt på demonstrationerne på den Himmelske Freds Plads den 4. juni 1989, hvor det er nærliggende at kigge på dissidenternes mål og midler op til efterfulgt af dissidenternes mål og midler i det 21. århundrede.

For at få en dybere forståelse for massakren i Beijing vil kommunistpartiets ledelse og dissidenten Chai Ling's version blive sat op mod hinanden, for at få et større indblik i disse to holdninger, vil der blive analyseret omverdenens samt Kinas efterfølgende ændringer siden massakren.

Der vil herefter blive kigget på Liu Qings vurdering af situationen i Kina 1999, hvorvidt kineserne er på vej mod et demokratisk styre samt en samling af hvor vi står nu med Hu Jintao som leder. Robert A. Dahl og Hal Kochs demokratiteori vil blive anvendt til at vurdere, hvor meget demokrati der er tale om i det daværende Kina.

Der vil blive sluttet af med FN, EU og USA interesser og muligheder for at påvirke udviklingen i Kina i dag. Under dette emne vil der blive inddraget tortur, dødsstraf, EU's og Kinas topmøde i Bruxelles, EU's situation i forhold til deres økonomi og Kina samt hvorvidt supermagten USA har mulighed for at påvirke Kina i deres daværende situation, og hvilke midler Barack Obama anvender.

Til sidst vil der blive sluttet af med en konklusion, som samler de væsentligste synspunkter og episoder."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kina og Menneskerettigheder i Samfundsfag og Historie

[1]
Bedømmelser
 • 29-04-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  det er en udmærket opgave, dog med få mangler!!!!