DIO - Kastesystemet i Indien

 • HHX 3. år
 • DIO (Engelsk A, Historie B)
 • Ingen givet
 • 9
 • 2801
 • PDF

DIO - Kastesystemet i Indien

Synopsis i Studieområde 3

Opgaveformulering

- Redegør for det indiske kastesystems oprindelse, opbygning og udvikling.
- Analyser kastesystemets påvirkning af det indiske samfund, på baggrund af film og artikler.
- Diskuter hvorfor kastesystemet trods dets forbud stadig eksisterer, og hvad der kan gøres for at afvikle det.

Indhold

Indledning 2
Kastesystemet i Indien 3
Oprindelse og opbygning af kastesystemet 3
Udviklingen af systemet 3
Systemets påvirkningen af samfundet 4
Kastesystemets eksistens trods forbud 5
Hvad skal der til for at afvikle systemet 5
Konklusion 6
Litteraturfortegnelse 7
Bilag 1 – Purusha hymnen 8
Bilag 2 – Kastesystemets opbygning 8
Bilag 3 – Verdens største økonomier 9
Bilag 4 – Åbenhed for ægteskab 9

Uddrag

Indledning

Når man beskæftiger sig med Indien, er det umuligt at komme udenom kastesystemet. Langt de fleste indere er nemlig hinduister, og dette system har alle disse tilfælles på godt og ondt. Det inte-ressante er, at på trods af kastesystemet officielt blev afskaffet i 1950 fungerer det stadig. Men hvad er det helt konkret for et system? Hvilken betydning har det for det indiske samfund? Hvad er det, der holder det i live? Og hvad skal der ske for at afvikle det? Alt dette vil der undersøges i opgaven.

Opgaven vil derfor indeholde en indledende redegørelse det indiske kastesystems oprindelse, op-bygning og udvikling. Herefter der vil være en analyse af systemets påvirkning af det indiske sam-fund, hvilket fører naturligt over i en diskussion af hvorfor kastesystemet trods dets forbud stadig eksistere, og hvad der kan gøres for at afvikle det.

For at finde frem til resultaterne inddrages der i forbindelse med engelsk, engelske kilder og un-dervisningsmateriale samt forskellige teorier fra engelskundervisningen. Under faget samtidshi-storie, redegøres der for den historiske udvikling af kastesystemet. Disse to fag komplementere hinanden godt, og kunne ikke undværes i denne opgave, da de begge bidrager godt til emnet.

Inden jeg begyndte med opgaven, søgte jeg en masse information om emnet. Både i skolebøger, på biblioteket og på internettet. Jeg har dog kun brugt det mest relevante stof, som fremgår af littera-turfortegnelsen. Igennem hele opgaven, tages der udgangspunkt i sekundære kilder i form af fag-litteratur, artikler, dokumentar film og diverse hjemmesider. Primært er kilderne engelske, der er dog visse undtagelser. Jeg har vurderet mine kilder, som værende pålidelige da de fleste indgår som undervisningsmateriale. Dog har jeg været særligt opmærksom på nogle af hjemmesiderne, som jeg dog sidenhed har vurderet som valide, idet deres informationer stemmer overens med hvad jeg har læst i danske historie- og fagbøger om emnet... Køb adgang for at læse mere

DIO - Kastesystemet i Indien

[9]
Bedømmelser
 • 20-02-2016
  Meget interessant, men jeg troede, at synopsisen ville være på engelsk...
 • 15-03-2013
  Rigtigt god opgave!!!!!!!!kan stærk anbefale til en hver brug!!!!!!
 • 09-06-2014
  super god inspiration
 • 27-04-2014
  iz okay .. mangler ekstra