Ulighed i Storbritannien | SRO

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik B, Engelsk A)
  • 10
  • 14
  • 2718
  • PDF

Ulighed i Storbritannien | SRO

Denne opgave er en Studieretningsopgave (SRO) skrevet i Engelsk A og Matematik B. Emnet er ulighed i Storbrittanien og opgaven analyserer to artikler - "I feel guilt and rage" af D.D. Guttenplan og "Class divide in health widens, says thinktank" af Denis Campbell. Endvidere redegøres for de matematiske begreber Gini-koefficient og Lorenz-diagram.

Opgaveformulering
Præsentér begrebet stykkevis lineær funktion med selvvalgte eksempler og indfør Lorenzdiagram.
Redegør for begrebet Gini-koefficient som et mål for ulighed og demonstrer mindst en metode til beregning af Ginikoefficient.
Giv en analyse af 2-3 engelsksprogede tekster, der handler om ulighed i Storbritannien.
Diskuter hvilke samfundsmæssige, historiske eller kulturelle forhold, der kan forklare uligheden i Storbritannien. Inddrag her yderligere engelsksproget materiale.
Inddrag i enten analysen eller diskussionen relevante resultater af det matematiske arbejde.

Indhold

• Indledning
• Præsentation af begrebet stykkevis lineær funktion
• • Forklaring af Lorenzdiagram
• Redegørelse for begrebet Gini-koefficient
• • Metode til beregning af Gini-koefficient
• Analyse af artiklerne “I felt guilt and rage” og ”Class divide in health widens, says thinktank”.
• Diskussion
• Konklusion
• Litteraturliste
• Bilag 1, Gini-koefficient udregnet med nspire

Uddrag

Jeg vil i denne opgave skabe et overblik over aspekter i uligheden i Storbritannien. Dette vil jeg blandt andet gøre ved at redegøre for begrebet stykkevis lineær funktion og begrebet Gini-koefficient, og derefter udregne Gini-koefficienten for Storbritannien for at skabe et økonomisk billede af uligheden. Derudover vil jeg analysere artiklerne “ I feel guilt and rage” og ”Class divide in health widens, says thinktank” . Jeg vil også diskutere grundene til klasseinddelingen, hvor jeg vil komme ind på både historiske og samfundsmæssige forhold, der kan forklare uligheden.

Stykkevis lineær funktion:
En stykkevis lineær funktion er en funktion, hvor grafen består af flere linjestykker . For en stykkevis lineær funktion har hvert af disse linjestykker samme forskrift som en almindelig lineær funktion nemlig

f(x) = ax + b

Dog vil der altid være en begrænsning på x-værdien.
En stykkevis lineær funktion kan eksempelvis bruges ved et punktdiagram til at beskrive punkternes beliggenhed i forhold til hinanden.
Til at opskrive forskriften for en stykkevis lineær funktion bruges det, der kaldes en gaffelforskrift. En gaffelforskrift indeholder mindst to forskrifter og gerne flere... Køb adgang for at læse mere

Ulighed i Storbritannien | SRO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.