SOP om Carlsberg i IØ A og VØ A

SOP om Carlsberg i IØ A og VØ A

SOP om Carlsberg A/S, hvor jeg går i dybden med globalisering, og virksomhedens internationale strategi. Herudover gennemføres en analyse af firmaets økonomi, og jeg vurderer holdbarheden af deres strategi, og giver forslag til at bibeholde og styrke virksomhedens internationale konkurrenceevne - Opgaven er skrevet med brug af International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A.

Opgaveformulering

Redegør kort for begrebet globalisering samt baggrunden herfor.
Beskriv virksomheden Carlsberg A/S med særlig fokus på virksomhedens internationale strategi.
Foretag en økonomisk analyse af Carlsberg A/S herunder i særdeleshed en vurdering af de internationale aktiviteter.
Vurder ud fra den økonomiske analyse holdbarheden af Carlsberg A/S strategi og opstil forslag til tiltag som kan styrke virksomheden i den internationale konkurrence.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 5
Historie 6
Carlsberg det 21. århundred 6
Begrebet globalisering 7
Økonomisk globalisering 7
Den globale varehandel 7
Globalisering af vareproduktion 7
Den globale handel med valuta og værdipapirer 8
Transnationale selskaber 9
Globaliseringens årsager 9
Globaliseringens betydning 10
Carlsbergs strategier på det russiske marked 11
Konkurrenceforhold i Rusland 12
Carlsbergs konkurrencemæssige position i Rusland og Danmark 12
Økonomisk analyse af Carlsberg A/S 15
Carlsbergs rentabilitet 16
Carlsbergs indtjeningsevne 17
Segmentfordeling af nettoomsætning, øl volumen og resultat af primær drift 18
Sammenligning af omsætningsfordelingen for Carlsberg og Heineken i 2010 20
Fremtiden for Carlsberg på baggrund af den økonomiske analyse 20
Rusland som eksportmarked 22
Konklusion 23
Litteraturliste 25
Internettet: 25
Artikler: 26
Bøger: 26
Bilag 27
Bilag 1: 27
Bilag 2: 28
Bilag 3: 30

Uddrag

"Indledning:
Jeg har valgt, at skrive om Carlsberg med fokus på det internationale marked, her vil jeg så udelukkende gå ind og kigge på det russiske marked, idet jeg finder dette marked mest interessant, jeg vil komme omkring deres opkøb af Scottish & Newcastle.

Grunden til at jeg har valgt netop det russiske marked er, at Carlsberg begynder at bevæge sig vidt omkring på de internationale markeder og der er masser af muligheder for, at skabe markedsandel for Carlsberg i specielt Rusland.

Ølmarkedet har været udsat for mange op og nedture de seneste år, dermed er det spændende, at vælge en af øl branchens største virksomheden, Carlsberg. Øl branchen er en vækstende branche, derfor øgede det min interesse for øl branchen yderligere.

Jeg ser frem til, at give jer og mig selv et godt indblik om Carlsberg på det internationale marked med udgangspunkt i Rusland idet det har fanget min interesse pga. de døre som åbnede sig for Carlsberg på det russiske marked, da de opkøbte Scottish & Newcastle.

I min rapport om Carlsberg vil jeg komme ind på Carlsbergs historie, derudover vil jeg også redegøre for de opkøb og andre ting de har opnået gennem tiden.

Dernæst vil jeg redegøre for begrebet globalisering samt baggrunden herfor.
Jeg vil derudover beskrive virksomheden Carlsberg overordnet, og beskrive deres internationale strategier med særlig fokus på deres internationale strategi på det russiske marked.

Herefter vil jeg i min rapport fortage en økonomisk analyse, hvor jeg blandt andet vil analysere Carlsbergs regnskab i en 3 årig periode, og udregne deres nøgletal med udgangspunkt i deres internationale aktiviteter og især de russiske aktiviteter. Vedrørende Rusland vil jeg se på hvilke økonomiske fremskridt Carlsberg har gjort siden de kom ind på det russiske marked ved opkøbet af Scottish & Newcastle.

Jeg vil derudover på baggrund af en økonomiske analyse vurdere holdbarheden af Carlsbergs strategi på det russiske marked, og om der er en fremtid i at blive på det russiske marked.

Til sidst vil jeg komme med nogle forslag som vil kunne styrke Carlsberg som virksomhed i den internationale konkurrence."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg i IØ A og VØ A

[3]
Bedømmelser
  • 16-11-2015
    super fin opgave. god srp
  • 02-12-2014
    Rigtig god opgave dsad
  • 10-04-2014
    sskide lækker opgave