SOP: Carlsberg i Virksomhedsøkonomi og International Økonomi

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, International Økonomi A, SOP)
 • 10
 • 20
 • 6768
 • PDF

SOP: Carlsberg i Virksomhedsøkonomi og International Økonomi

SOP om Carlsberg, skrevet i VØ A (Virksomhedsøkonomi) og IØ A (International Økonomi).

I opgaven giver jeg en gennemgående gennemgang af Carlsberg, og hvordan virksomheden har opnået af aftaler, samt deres generelle historie. Herudover benytter jeg mig af en SWOT-analyse, og en række andre modeller, for til sidst at vurdere hvad Carlsberg gør for at beskytte miljøet via deres produktion.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning
Carlsbergs historie
Analyse af Carlsbergs regnskab for 2007
The Balanced Scorecard
Økonomiske perspektiv
SWOT-Analyse af Carlsberg
Carlsbergs Miljøpolitik og dets anvendelse
Beskrivelse af Carlsbergs grønne regnskab
Kyoto-aftalen
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

"Indledning:
I følgende rapport om Carlsberg kommer jeg kort ind om deres historie og hvad bryggeriet har opnået af aftaler og andet gennem tiden.

Jeg kommer ind på deres regnskab over en 5-årig periode, hvor jeg vil analysere nogle hovedtal fra Carlsbergs resultatopgørelse og balancen.

Jeg vil udarbejde The Balanced Scorecard, hvor jeg vil lave en detaljeret rentabilitetsanalyse samt kapitaltilpasningsevnen og give en kort konklusion af dem begge og beskrive hvordan deres tal er, om de er dårlige eller gode.

Derefter kommer jeg ind og undersøger deres kundeperspektiver og kort beskriver jeg, hvordan Carlsbergs interne forretningsprocesser samt lærings- og vækstperspektivet fungere og hvad Carlsberg gør ved det.

Efterfølgende har jeg udarbejdet en SWOT-analyse af Carlsberg, hvor jeg kommer ind på deres stærke- og svage sider samt de muligheder og trusler Carlsberg har. Så vil jeg udarbejde en konklusion, som beskriver SWOT-analysen og hvilke fremtid muligheder Carlsberg får.

Så vil jeg endelig komme ind og beskrive Carlsbergs miljøpolitik og hvad de gør for at opfylde de krav der bliver stillet til dem, med CO2-udslip og andre drivhusgasser.

Jeg kommer ind på, hvordan de styrer miljøpolitikken og hvad de gør for deres medarbejdere i Carlsberg, for at give dem den bedste arbejdsplads som muligt. Og derefter vil jeg undersøge om Carlsberg er med i nogle systemer eller organisationer som går ind og støtter miljøet med forskellige ting.

Så vil jeg prøve at undersøge Carlsbergs, fremtidsplaner for miljøet, hvad de havde tænkt sig at gøre i fremtiden, med udslip af drivhusgasser, energiforbrug, osv. til sidst vil jeg komme med en konklusion, om hvordan det går, med at holde styr på Carlsbergs miljø og komme med en forklaring på om deres fremtidsplaner kan lade sig gøre.

Som andet sidste punkt vil jeg lave en beskrivelse af Carlsbergs grønne regnskab for 2007, hvordan det går med at nedbringe de forskellige drivhusgasser og beregner nogle indekstal der viser fremskridtet for Carlsberg. Så vil jeg komme ind på Carlsbergs kvoter, hvor meget CO2 de må lukke ud.

Så vil jeg komme med en mulig beskrivelse af miljøtopmødet i København til næste år og hvordan det kan give Carlsberg problemer på miljøsiden.

Til sidst vil jeg komme ind på Kyoto-aftalen, hvad den kort går ud på og hvilke krav den stiller til Danmark og hvad virksomhederne skal gøre for at hjælpe til med at få drivhusgasserne ned på et minimum."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Carlsberg i Virksomhedsøkonomi og International Økonomi

[13]
Bedømmelser
 • 21-03-2010
  Lidt nederen at der ikke helt præcis står hvilken dejtaler der er tale om..
 • 30-04-2011
  Den mangler lige det sidste i analysen for at hive et 12 tal.
 • 21-01-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God, fortjent karakter
 • 02-12-2014
  Rigtig god opgave dsa d