SOP om Carlsberg og det russiske ølmarked i Afsætning A og IØ B

  • HHX 3. år
  • SRP (International Økonomi B, Afsætning A, SOP)
  • 10
  • 36
  • 8369
  • PDF

SOP om Carlsberg og det russiske ølmarked i Afsætning A og IØ B

SOP skrevet i International Økonomi B og Afsætning A om Carlsberg på det russiske ølmarked.

Opgaveformulering

Redegør for den økonomiske og politiske udvikling på det russiske marked gennem de sidste 10 år. Belys herunder udviklingen inden for dansk eksport i samme periode.

Redegør herudover for Carlsberg position på det russiske marked

Analyser væsentlige faktorer, der påvirker Carlsbergs udvikling på det russiske marked

Diskuter og vurder hvilke tiltag Carlsberg kan tage i anvendelse for at fastholde og udvikle deres position på det russiske marked

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 1
Metode 2
Kildekritik 3
1 - Redegørelse for Rusland i et politisk og økonomisk perspektiv 4
2 - Analyse af væsentlige faktorer, der påvirker Carlsberg 8
2.1 - PESTEL 8
2.1.1 - Political factors (politiske forhold) 8
2.1.2 - Economic factors (økonomiske forhold) 9
2.1.3 - Socio-cultural factors (sociokulturelle forhold) 10
2.1.4 - Technological factors (teknologiske forhold) 11
2.1.5 - Enviromental factors (miljømæssige forhold) 11
2.1.6 - Legal factors (lovgivningsmæssige forhold) 12
2.1.7 - Delkonklusion 13
2.2 - PORTERS FIVE FORCES 14
2.2.1 - Leverandørernes forhandlingsstyrke 14
2.2.2 - Kundernes forhandlingsstyrke 15
2.2.3 - Truslen fra substituerende produkter 16
2.2.4 - Truslen fra nye indtrængere 16
2.2.5 - Konkurrencesituationen i branchen 17
2.2.6 - Delkonklusion 17
2.3.1 - VÆRDIKÆDE 18
2.3.2 - Produktudvikling 18
2.3.3 - Indkøb, produktion og udgående logistik 19
2.3.4 - Salg og marketing 20
2.3.5 - Carlsbergs kernekompetencer 20
2.4 - SWOT-analyse 21
3 - Vurdering og diskussion af tiltag Carlsberg kan tage i anvendelse for at fastholde og udvikle deres position på det russiske marked 22
3.1 - Ansoffs vækstmatrix 22
3.1.2 - Markedspenetrering (MP) 22
3.1.3 - Produktudvikling (PU) 23
3.2 - Integration 24
3.3 - Vurdering af Carlsbergs muligheder for tiltag - delkonklusion 24
4. Konklusion 25
Litteraturliste 26
Bilag 30

Uddrag

Indledning
Den internationale økonomiske krise tilbage i 2008 havde stor betydning for Carlsberg. Finanskrisen spillede en stor rolle for specielt to af BRIK-landende - herunder Rusland. I 2007 havde Carlsberg netop opkøbt en førerposition på det russiske marked, men fremtidens vækstmarked blev ramt hårdt. Ølsalget faldt, købekraften på det russiske marked blev mindre, der blev indført afgifter og den russiske regeringen indførte langt skrappere regler omkring salg af øl

På dette grundlag vil der i opgaven blive redegjort for den økonomiske samt politiske udvikling på det russiske marked gennem de sidste 10 år. Desuden vil opgaven belyse udviklingen inden for dansk eksport i samme periode. Dernæst vil opgaven redegøre for Carlsberg position på det russiske marked. Opgaven vil derudover indeholde en analyse af væsentlige faktorer, som påvirker Carlsbergs udvikling på det russiske marked. Til sidst vil der blive diskuteret og vurderet hvilke tiltag Carlsberg kan tage i anvendelse for at fastholde og udvikle deres position på det russiske marked. Opgaven tager desuden udgangspunkt i fagene Afsætning A og International Økonomi B.

For at kunne besvare problemformuleringen fyldestgørende, er der i opgaven blevet foretaget en række afgrænsninger. Først og fremmest er der foretaget en produktafgrænsning, således rapporten har hovedfokus på Carlsbergs aktiviteter på ølmarkedet. Dernæst bliver analyserne foretaget på koncernniveau, men med vægt på det russiske marked. Dette gør sig gældende igennem hele opgaven, men specielt i og omkring PESTEL-analysen

Carlsberg blev grundlagt i 1847 af J.C. Jacobsen, og er i dag blandt de fire største bryggerier i verden. Carlsberg er repræsenteret i over 35 lande, herunder både i Vest- og Østeuropa samt Asien . Carlsberg har en meget bred produktportefølje, og således omfatter den mere end 140 øl brands, som varierer efter volumen, målgruppe, geografi mv. På trods af dette, er Carlsberg hovedfokus dog stadig inden for øl . Carlsbergs hovedaktionær er Carlsbergfondet, som ejer 30,3% af kapitalen. Selskabet er registreret på NASDAQ OMX København , og aktierne er delt op i henholdsvis a- og b-aktier. A-aktierne tæller 20 stemmer mens b-aktierne tæller 2 stemmer, hvilket betyder at Carlsbergfondet har den største stemmeandel.

I 2007 indtrådte Carlsberg Breweries A/S på det russiske marked. I 2008 opkøbte Carlsberg Group 88,86% af Baltika Breweries, og senere i 2012, opkøbte Carlsberg således det resterende af Baltika Breweries . Salget på det russiske marked kom hurtigt til at udgøre omkring halvdelen af koncernens omsætning - dog indtrådte finanskrisen, hvilket betød at ølforbruget på det russiske marked faldt med 35%, og i dag udgør omsætningen på det russiske marked blot 20% mod de forhenværende 50% .
I 2013 havde Carlsberg desuden en markedsandel på 37,9% på det russiske ølmarked .

Metode
I indledningen er der brugt teori fra både afsætning samt international økonomi. Den strategiske analyse er opbygget af henholdsvis en PESTEL-analyse og Porter Five Forces, som udgør den eksterne del, samt en værdikædeanalyse, som udgør den interne del. I PESTEL analysen er der brugt teori fra både international økonomi samt afsætning. På baggrund af analyserne og Carlsbergs årsrapporter, er der opbygget en SWOT-analyse, som bliver brugt til vurderingen og diskussionen. Således er der i vurderingen og diskussionen brugt teori fra afsætning i form af vækststrategier, samt teori fra international økonomi i form af økonomiske perspektiver. SWOT-analysen samt resultaterne fra vækststrategierne danner baggrund for konklusionen og dermed Carlsbergs fremtidsudsigter på det russiske marked... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg og det russiske ølmarked i Afsætning A og IØ B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.