Bang & Olufsens vækststrategi

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 14
 • 3854
 • PDF

Rapport: Bang & Olufsens vækststrategi

1.1 Baggrund for emnevalg

Valget er faldet på Bang & Olufsen, da vi mener, at det er en virksomhed i fremdrift både på det danske og det internationale marked i form af salg af deres unikke produkter i tidløst design og høj kvalitet. Vi mener at projektets aktualitet vil kunne holde os til ilden gennem hele projektets forløb, idet design og livsstil er oppe i tiden.

1.2 Problemstilling

Hvilken strategisk planlægning må formodes at ligge bag B&O's markedsføring på B2C markedet?

 Hvilken vækststrategi/er vil være mest fordelagtigt at anvende på B2C markedet for B&O?

Studienets kommentar

Markedsføringsøkonomuddannelsen 2003

Indhold

1 Problemformulering 3
1.1 Baggrund for emnevalg 3
1.2 Problemstilling 3
1.3 Tolkning 3
1.4 Afgrænsning 3
1.5 Metode 4
2 Virksomheden og branche 4
2.1 Virksomheden 4
2.2 Branchen 5
2.3 Delkonklusion 6
3 Behandling af fokusemne 6
3.1 Analyse 6
3.2 Konsekvens 8
3.3 Delkonklusion 9
4 Konklusion 9
5 Litteraturliste 10
6 Procesevaluering 11
6.1 Konklusion på procesevaluering 12
7 Bilag 13
7.1 Bilag 1 B&I's sbu'er 13
7.2 Bilag 2 generiske strategier 13
7.3 Bilag 3 ansoff's vækstmatrix 14
7.4 Bilag 4 købsadfærdstyper 14

Uddrag

1.3 Tolkning

Med strategisk planlægning vil vi foretage en analyse af:

 Ansoff's vækststrategi, hvor vi vil se nærmere på hvor B&O befinder sig med deres to SBU'er; Audio/Visual og TeleCom.
 Udover Ansoff's vækststrategi, vil vækststrategierne integration og diversifikation også indgå i analysen.
1.4 Afgrænsning

Vi vil afgrænse os til kun at koncentrere os om de produkter B&O sælger på B2C markedet som er de to SBU'er , Audio/Visual og Telecom (se bilag 1). Vi vil tage udgangspunkt i det danske marked, som det ser ud på nuværende tidspunkt. På baggrund af projektets udformning har det kun været muligt at anvende materiale ved hjælp af desk research . På grund af projektet størrelse er vi blevet nødsaget til kun at koncentrere os om B&O's vækststrategier, selv om der er mulighed for at udvide projektets omfang med flere faktorer, der spiller ind på virksomhedens nuværende og fremtidige situation.
1.5 Metode

Informationer om B&O har vi indsamlet ved hjælp af desk research. Vi har tænkt os at uddelegere opgaverne i gruppen, så alle bidrager effektivt med deres værdier til det samlede projekt.
Projektet opstilles således at vi har ét fokusemne. Først vil vi gøre rede for valget af det omtalte fokusemne. Herefter vil vi anvende Ansoff's vækstmatrix for at belyse B&O's vækststrategi i form af intensivering. Der vil endvidere forekomme en analyse af B&O's integration og diversifikation.
Dernæst bruger vi analysen til at perspektivere købsmotiv og købsadfærdstype som der udvises på B2C overfor B&O produkter, med henblik på deres salgskanaler.
Til sidst vil vi konkludere og tage beslutning, om hvilke markedsstrategier vi mener der bør anvendes i fremtiden af B&O for at opnå en god markedsføring og øget salg af produkter.

2 Virksomheden og branche

2.1 Virksomheden
Bag den danske virksomhed B&O, står de to ingeniører Peter Bang og Svend Olufsen. B&O blev grundlagt i 1925 og allerede i 1927 blev deres første produkt sendt på markedet med stor succes. Efterfølgende udviklede virksomheden diverse produkter og i 1960'erne indledtes internationaliseringen af disse . Samtidig opstod der dog krise i branchen, hvilket medførte at B&O lagde større vægt på markedsføring og strategien fokuseret differentiering (se bilag 2). Virksomhedens konkurrencemæssige fordel er det unikke produkt, samt at B&O kun ønsker at have en lille markedsandel. Ved at vælge fokuseret differentieringsstrategi tilpasses kundernes ønsker samtidigt med at det bliver nemmere at differentiere sig fra konkurrenter, som går efter en bredere målgruppe. B&O har skabt en... Køb adgang for at læse mere

Bang & Olufsens vækststrategi

[62]
Bedømmelser
 • 29-11-2007
  Rimelig okey, det er mangler en del kommaer. Dog havde jeg forventet mere, når den koster så mange point, specielt fordi at jeg ikke rigtig kan bruge den til noget, udover at den gav mig et par gode idéer.
 • 22-10-2006
  Det er sgu ikke noget at råbe hurra for! Ikke pointene værd! Lavt niveau!! (Virkelig usmart at ligge en opgave ind på nettet med andre folks HELE personnumre)
 • 05-04-2011
  God opgave til inspirration.
 • 23-11-2010
  Givet af Studerende på 1. år
  Ikke nogen super opgave