SOP om Bang & Olufsen i IØ og VØ

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, International Økonomi A, SOP)
 • 10
 • 32
 • 7614
 • PDF

SOP om Bang & Olufsen i IØ og VØ

SOP om B&O (Bang og Olufsen), skrevet i International Økonomi A og Virksomhedsøkonomi A, hvor jeg gennemgår finanskrisens begyndelse og årsager, og hvordan denne har påvirket samfundets økonomi. Herudover giver jeg en diskussion af B&O's fremgangsmåde til at imødegå deres nuværende udfordringer, og hvordan de kan styrke virksomhedens fremtidige udsigt.

Opgaveformulering

Der ønskes en redegørelse af finanskrisen, dens opståen samt virkning på samfundsøkonomien.

Med udgangspunkt i en kort beskrivelse af B&O, er der lavet en virksomhedsanalyse samt finanskrisens påvirkning på virksomheden.

Til sidst en diskussion om hvordan B&O kan imødegå de udfordringer som de står overfor og samtidig hvordan de kan forbedre den fremtidige situation.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 4
Indledning 6
Finanskrisens Opståen Og Virkning På Samfundsøkonomien 7
Virksomhedsbeskrivelse 8
Virksomhedsanalyse 9
Regnskabsanalyse 9
Rentabilitetsanalyse 9
Analyse Af Indtjeningsevnen 12
Analyse Af Kapitaltilpasningsevnen 14
Strategisk Analyse 15
Porters Five Forces 15
Konkurrencestrategi 17
Vækststrategi 18
Boston-modellen 19
Swot-analyse 20
Diskussion Af B&o's Udfordringer Samt Den Fremtidige Økonomiske Situation 22
Konjunkturens Påvirkning 23
Forbedring Af Produktporteføljen 23
Den Nye Strategiplan 24
Markeds- Og Konkurrenceforhold 25
Litteraturliste 27
Bilag 1 – Regnskabsanalyse 29
Bilag 2 – Porters Five Forces 30
Bilag 3 – Konkurrencestrategi 31
Bilag 4 – Vækststrategi 31
Bilag 5 – Boston-modellen 32
Bilag 6 – Swot-analyse 33

Uddrag

"Indledning:
Ved min foretagelse af en virksomhedsbeskrivelse vil jeg komme ind på de mest kendte områder i virksomhedens struktur og økonomiske situation og på den måde skabe det bedst mulige overblik over koncernen Bang & Olufsen. Ved valg af en virksomhedsanalyse har jeg valgt at tage udgangspunkt i årerne fra før krisen og indtil nu, 2005/06 til og med 2010/11, således kan jeg få hele udviklingen med samt hvilken betydning det har haft for B&O gennem tiden.

Dernæst kan jeg se hvilken påvirkning finanskrisen har haft på virksomheden. Samtidig vil jeg fortage en strategisk analyse for at danne mig et overblik over virksomhedens nuværende situation på markedet samt deres fremtidige, dette vil jeg gøre ved hjælp af Porters Five Forces.

For at jeg kan danne mig et billede af hvordan virksomheden kan gøre det bedre i fremtiden og hvordan deres strategi er i dag vil jeg kigge på konkurrencestrategien og vækststrategien for B&O. Jeg vil bruge Boston Modellen til at finde ud af hvordan virksomhedens produktportefølje ligger og så finde ud af om der skulle være nogle problemer heri, så jeg på den måde kan finde ud af om koncernen B&O skal lave nogle ændringer i deres produktportefølje med hensyn til krisen.

Til sidst vil jeg så vidt muligt prøve at finde frem til nogle af de årsager som har lagt til grunde for den økonomiske udvikling. Dette vil jeg gøre ved hjælp af en SWOT-analyse, som kan give et overblik over de muligheder og udfordringer der kunne være i B&O.

Via internetartikler, kommentarer fra analytikere og virksomheden selv, vil jeg ved hjælp af det underbygge mine egen resultater med hensyn til de ting som har haft en indflydelse på B&O's økonomiske situation gennem krisen. Disse kommentarer fra de forskellige vil bruge til at finde frem til B&O's strategiske situation fremover."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Bang & Olufsen i IØ og VØ

[4]
Bedømmelser
 • 10-02-2012
  god opgave. kan bruges som inspiration
 • 14-10-2014
  Rigtig godt inspirationskilde.
 • 16-10-2013
  rigtig god inspiration
 • 25-11-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 10. klasse
  God til inspiration ...