SRP: Adam Smith og Englands Industrielle Revolution

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 27
  • 8587
  • PDF

SRP: Adam Smith og Englands Industrielle Revolution

SRP'et indeholder en redegørelse for de moralfilosofiske idéer bag den industrielle revolution samt en gennemgang af Adam Smiths økonomiske teori, som den blev formuleret i "The Wealth of Nations (1776)".

Herudover indeholder opgaven en analyse af årsagerne til den Industrielle Revolution og Adam Smiths indflydelse herpå, samt hans indflydelse på den moderne kapitalistiske økonomi. Jeg skrev min SRP opgave i Samfundsfag A og Historie A.

Elevens kommentar

Der er mange grammatiske fejl i opgaven.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Landbrugsrevolutionen og det engelske imperium 4
Den skotske oplysning 5
Moralfilosofi, egeninteresse og almeninteresse 5
Den usynlige hånd 7
Betingelser for en Industriel Revolution 9
Demografi, befolkning og landbrug 10
Teknologi, spinde- og dampmaskinen 12
Økonomi, handel og marked 15
Adam Smiths betydning for den Industrielle Revolution i England 19
Adam Smiths indflydelse på de økonomiske forhold i dag 22
Konklusion 24
Litteraturliste 26

Uddrag

"Indledning:
Den Industrielle Revolution i England forårsagede enorme omvæltninger inden for stort set alle områder af det britiske samfund. På samme tid var der en række filosoffer, herunder Adam Smith, som fremførte en række moralfilosofiske idéer som senere hen lagde grundlaget for Adam Smiths økonomiske teori.

Men hvor stor en indflydelse havde denne teori egentlig for den Industrielle Revolution? Et andet interessant spørgsmål er om man kan trække en tråd fra hans økonomiske teori og de gældende økonomiske forhold i dag?

Denne opgave vil undersøge kildemateriale i ”Den Skotske Oplysning”, en artikelsamling af Jens Erik Kristensen og Mads P. Sørensen, der bl.a. indeholder tekster af Adam Smith, med henblik på at forstå og redegøre for de tanker og principper der lå bag Adam Smiths teori om ”den usynlige hånd”, heriblandt en undersøgelse af de bagvedliggende moralfilosofiske idéer.

Dette vil endvidere indgå som et element i den senere diskussion af Adam Smiths indflydelse på den Industrielle Revolution.

Analysen af årsagerne til den Industrielle Revolution vil konkret foregå ved at sammenflette forskelligartede demografiske, teknologiske og økonomiske forhold der gjorde sig gældende på daværende tidspunkt. Den centrale del af kildematerialet vil bestå af uddrag fra ”Den Industrielle Revolution” af Erik Jensen og Birger Kledal, en del af ”Gjellerups Verdenshistorie”.

En videre perspektivering vil belyse hvilken indflydelse Adam Smiths økonomiske teori har haft på nutidens økonomiske forhold."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Adam Smith og Englands Industrielle Revolution

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.