SRP om dampmaskiner i Svendborg i det 19. og 20. århundrede i Fysik A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Fysik A)
  • 10
  • 32
  • 9232
  • PDF

SRP om dampmaskiner i Svendborg i det 19. og 20. århundrede i Fysik A og Historie A

Studieretningsprojektet omhandler Den industrielle revolution og dampmaskiner i Svendborg i det 19. og 20. århundrede og er skrevet i fagene Fysik A og Historie A.

Opgaveformulering

Spidsformulering: Hvordan kom dampmaskinerne til Svendborg?

Der ønskes en kort redegørelse for dampmaskiners konstruktion og funktion. Forklar en Carnot- maskine og overvej i dette lys dampmaskinens nyttevirkning i teori og praksis.
Endvidere ønskes der en undersøgelse af dampmaskiners anvendelse som transportmiddel i Svendborg-området og en vurdering af den samfundsmæssige betydning af dampmaskiner inden for søfart og jernbanedrift.

Det vedhæftede bilag: "25. Åbningen af den sydfynske jernbane 1876" i Mørch, Søren: Danmarks historie 1880-1960, Tønder 1988, s. 73-75, skal inddrages i besvarelsen, men andre materialer må også gerne inddrages.

Elevens kommentar

Mere fokus på fodnoter og en grundigere analyse af kilden.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Starten på den industrielle revolution 4
Den teknologiske udvikling 5
Dampmaskinens udvikling og funktioner 6
Kendte opfindere 6
Thomas Savery 6
Thomas Newcomen 7
James Watt 8
Den generelle funktion af dampmaskinen 8
Sadi Carnot og termodynamikken 9
Carnotmaskinen 9
Entropi og nyttevirkning 11
Dampmaskinens anvendelse 14
Damplokomotivet 14
Odense-Svendborgbanen 15
Åbningen af den sydfynske jernbane 1876 17
Dampskibene 19
Sociale konsekvenser 22
Byernes udvikling og leveforholdene 22
Fordele og ulemper 24
Konklusion 26
Bibliografi 27
Bilag 29

Uddrag

Indledning
Der har gennem tiden været flere perioder af den industrielle revolution - den første industrielle revolution begyndte omkring 1750, men foregik kun i England, mens den anden der begyndte i starten af 1800 tallet, i begyndelsen kun foregik i USA og Tyskland, men senere kom til Danmark. Den industrielle revolution handlede om fremgang og udvikling, alt blev mobiliseret og almindelig arbejdskraft blev erstattet af maskiner. Det er betegnet som en periode, hvor der skete betydningsmæssige ændringer inden for mange områder, bl.a. Landbrug, transport og minedrift. En af de mest kendte opfindelser var dampmaskinen, der for første gang blev opfundet I 1600 tallet, men som senere hen blev udviklet og kom til at spille en stor rolle de næste mange år. 2

I denne opgave vil jeg med fagene historie og fysik forsøge at komme frem til, hvad den industrielle revolution egentlig er, hvordan de sociale forhold ændrede sig I perioden, samt hvordan den industrielle revolution påvirkede svendborg, med hensyn til dampskibe og damplokomotiver. Jeg vil derudover forsøge at redegøre for, hvordan selve dampmaskinen er blevet udviklet gennem tiden og dens virkning, samt kigge på opbygningen og nyttevirkningen for en carnotmaskine. Hertil vil jeg analysere en historisk kilde, omhandlende jernbanen i svendborg og derved forsøge at få et indblik i, hvordan den industrielle revolution påvirkede svendborg-området og generelt hele Danmark.

---

Dampmaskinens udvikling og funktioner
Det naturvidenskabelige gennembrud med dampmaskinen i 1600'tallet, fik storbritannien til at fortsætte med at eksperimentere med forskellige maskiner drevet af damp. Man fandt hurtigt ud af, at dampmaskinen ikke kun fungerede til at pumpe vand ud af minerne, men at den også kunne anvendes til andre nyttige opgaver. Til dampmaskinerne anvendte man kul som brændsel, dette medførte at kul blev intet mindre end den industrielle revolutions vigtigste energikilde.

Kendte opfindere
Mange dampmaskiner er blevet udviklet gennem årene, dog var nogle bedre end andre. De tre vigtigste personer i dampmaskinens udvikling er Thomas Savery, Thomas Newcomen og James Watt, der var med til at udvikle den ”originale” dampmaskine. Herudover var der Sadi Carnot, der opfandt ”carnot processen” som er en termodynamisk proces.

Thomas Savery
Thomas Savery blev født i 1650 og var en engelsk ingeniør. Han opfandt i 1698 den første ”dampmaskine”, som var en damppumpe, der skulle hjælpe med at pumpe vandet væk fra de oversvømmede miner. Dette var ikke en fuldt ud udviklet dampmaskine, men alligevel tog savery patent på den.
Maskinen fungerede ved, at der var et rør nede i mineskakten, samt et rør der førte op fra mineskakten, så vandet transporteredes herigennem. Derudover var der to ”haner”, der kunne åbnes og lukkes så man selv kunne styre, hvornår dampen skulle udledes, samt to beholdere. Processen forløb ved, at man fik temperaturen til at stige i den ene beholder, så den anden beholder fyldtes med damp. Herefter lukkede man af for beholderen med damp, imens der blev åbnet ned til det nederste rør, dette fik vandet til at kondensere og skabe et atmosfærisk tryk der kunne lede vandet op gennem røret. 5... Køb adgang for at læse mere

SRP om dampmaskiner i Svendborg i det 19. og 20. århundrede i Fysik A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.