Industrialiseringen i England - Arbejdernes Forhold

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 12
 • 13
 • 3992
 • PDF

Industrialiseringen i England - Arbejdernes Forhold

Dette er en opgave om industrialiseringen i England, der undersøger arbejdernes forhold.

Problemformulering

Gør kort rede for den industrielle revolution i England fra 1780 til 1850
• Forklar hvilke sociale og kulturelle følger udviklingen fik for arbejderne.
• Vurder arbejdernes muligheder for at influere på disse forhold.
• Du skal i din besvarelse inddrage en analyse af ”Fabriksregler”. I bogen: Den industrielle revolution England 1780-1850 Gjellerup sp. 220-224.

Indhold

1 Indledning 2
1.1 Definition på en arbejder. 3
2 Industrialiseringen af England. 3
2.1 Hvad gik forud for den industrielle revolution? 3
2.2 Hvorfor netop England? 4
2.2.1 Arbejdskraft 4
2.2.2 Råstof og kapital 5
3 Sociale og kulturelle følger for arbejderne. 5
3.1 Nye arbejdsvilkår 5
3.2 Arbejdsløshed. 6
3.3 Bymiljøet 7
3.4 Familieforhold 7
3.4.1 Husholdningsbudget 7
3.5 Analyse ”Fabriksregler”. Forholdene folk arbejdede under. 8
4 Bedre forhold ønskes 9
4.1 Med udgangspunk i ”Det kommunistiske partis manifest” 9
4.2 De engelske fagforeninger. 10
4.3 Engelsk arbejderbevægelse 10
4.4 Brugsforeninger 11
4.5 Fattigforsorgen. 11
5 Konklusion 11
6 Litteraturliste 12
6.1 Kildehenvisninger. 13

Uddrag

1 Indledning
I tiden omkring 1780-1850 skete der store ændringer i England. Landet havde mange ressourcer der gjorde at England blev det første land i verden til at bevæge sig ind i en industrialisering. I den første del af opgaven vil jeg derfor kigge på, hvilke ressourcer, der var afgørende for udviklingen af den industrielle revolution. Mange ting ændrede sig i perioden, blandt andet politisk, hvor nye ideologier, der forandrede folks tankegang, så dagens lys. Handelen voksede, transport og kom-munikation blev udbygget. Kapitalmængden, bygninger og maskiner voksede. Kort sagt, der var fremgang over hele linien.
Som det ofte ses, var det fyrsterne og de i forvejen rige, der mærkede fremgang. Men nogen måtte betale og arbejde hårdt for denne udvikling, og det er det jeg har valgt at arbejde med i denne opgave.
Jeg vil gøre rede for, hvordan arbejdernes forhold ændrede sig kulturelt og socialt. Derunder vil jeg vise, hvordan levestandarden ændrede sig mht. arbejdsformer og boligforhold.
Jeg vil ved hjælp af en grundig analyse af ”Fabriksregler” beskrive forholdene for arbejderne på en tilfældig tekstilfabrik i England og inddrage denne viden til at påvise, at min redegørelse er tro-værdig. Jeg vil også inddrage tabeller og billeder som kilder til at underbygge min opgave.
Jeg vil vurdere i hvilken grad, arbejderne kunne influere på deres forhold, og komme ind på nye organisationer som fagforeninger og hvordan de blev dannet... Køb adgang for at læse mere

Industrialiseringen i England - Arbejdernes Forhold

[12]
Bedømmelser
 • 09-06-2009
  Udemerket - Kunne godt bruges i mindre omfang Eller god opgave, meget godt skrevet og flot sprog!
 • 19-10-2009
  Opgaven virker god, og lettere overskuelig. Den har en glimrende opbygning (hvis det er det man leder efter), samt en god håndtering af de forskellige problemsstillinger, som opgaven / forfatteren omtaler omkring industrialiseringen i England mellem 1780-1850.
 • 09-04-2015
  Meget meget flot opgave!!!
 • 07-09-2014
  Smukkkkkkkkkkkkkt tak du