AT: Adam Smith

 • STX 3.g
 • AT (Filosofi C, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 6
 • 1405
 • PDF

AT: Adam Smith

Problemformulering

Hvilken betydning har Adam Smiths teorier i værket ”Nationernes Velstand” haft for den måde hvorpå samfundet samt tænkningen om dette udviklede sig i England i perioden 1851-1914?

Studienets kommentar

Filosofi kan godt bevæge sig over i det samfundsvidenskabelige faktultet. Det er tvivlsomt, om opgaven kan betegnes som tværfaglig.

Indhold

1) Hvilke tanker formulerede Adam Smith angående markedet i ”Nationernes velstand”, og hvorledes adskilte dette sig fra merkantilismen?
2) Hvordan fik værket betydning for de økonomiske og samfundsstrukturelle tendenser under industrialiseringen i England i den givne periode 1851-1914
3) Var der tale om en forøgelse af ”nationens velstand” som fulgte de økonomiske teorier som Adam Smith fremførte?
4) Hvilken indflydelse fik Adam Smiths teorier på tænkningen om samfundet og i særdeleshed den økonomiske tænkning i perioden?
5) Har Adam Smith medvirket til en udvikling der kan karakteriseres som et egentligt gennembrud?

Uddrag

Op igennem 1800-tallet foregik der en industriel revolution i England, der var begyndelsen på den nye industrielle tidsalder. Denne vendte op og ned på datidens samfund og de daværende produktionsmetoder samt den økonomiske markedstilgang. Udviklingen blev i høj grad præget af de liberalistiske teorier som Adam Smith er alfaderen bag, og det er hans indflydelse på samfundets økonomiske udvikling samt den generelle samfundstænkning som denne opgave omhandler... Køb adgang for at læse mere

AT: Adam Smith

[1]
Bedømmelser
 • 24-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Eftersom der fuldstændig mangler et metodeafsnit er det ret begrænset hvad denne AT-synopsis kan bruges til...