Teknik A projekt: Ændring af misbrugsvaner / Oplysningskampagne

Teknik A projekt: Ændring af misbrugsvaner / Oplysningskampagne

Afgangsprojekt fra 2002.

2. Projektbeskrivelse

Tema 2: Oplysningskampagne
Projektet tager sigte på at udvikle en oplysningskampagne indenfor et af følgende områder:
• Fremme af sundhed
• Ændring af misbrugsvaner
• Trafiksikkerhedskampagne målrettet unge under 25 år
Medie(r) kan vælges frit under hensyntagen til målgruppen

Indhold

FORORD 1
2. PROJEKTBESKRIVELSE 5
2.1 PROBLEMANALYSE 5
3. PROBLEMFORMULERING 7
4. PROJEKTAFGRÆNSNING 7
5. TIDSPLAN 8
6. SITUATIONANALYSE 8
6.1 ADFÆRDSANALYSE/MOTIVANALYSE 9
6.2 DELKONKLUSION 10
7. MÅLGRUPPE 11
8. BUDSKABSSTRATEGI 11
9. MEDIEVALG OG PLANLÆGNING 15
10. BUDGET 16
11. TEORI OG PRODUKTION AF LEVENDE BILLEDER 18
11.1 INDSTILLING, SCENE OG SEKVENS 18
11.1.1 Indstilling: 18
11.1.2 Scene: 18
11.1. 3 Sekvens: 18
11.2 BILLEDUDSNIT 19
11.2.1 Supertotal: 19
11.2.2 Total: 19
11.2.3 Halvtotal: 19
11.2.4 Halvnær: 20
11.2.5 Nær: 20
11.2.6 Supernær: 20
11.2.7 Ultranær: 20
11.3 KAMERAVINKLER 20
11.3.1 Normalperspektivet: 21
11.3.2 Frøperspektivet: 21
11.3.3 Fugleperspektiv: 21
11.4 KAMERABEVÆGELSE 21
11.4.1 Bevægelser med fast udgangspunkt: 22
11.4.1.1 Panorering: 22
11.4.1.2 Tiltning: 22
11.4.2 Kamerakørsel på skinner: 22
11.4.2.1 Travelling: 22
11.4.2.2 Håndholdt kameraføring: 22
11.5 DEKORATIONER 23
11.6 LOCATIONS 23
11.7 BELYSNING 24
11.8 LYDEN 24
11.8.1 Reallyd: 24
11.8.2 Ikke reallyd: 25
11.8.3 Subjektive lyde: 25
11.8.4 Reallyd: 25
11.8.5 Effektlyd: 25
11.8.6 Lydens betydning for opfattelsen: 25
11.8.7 Spændingslyd: 26
11.8.8 Underlægningslyd: 26
11.9 DEN FILMISKE BERETTERMODEL 26
12. DE 10 GYLDNE REGLER INDEN FOR FILM OPTAGELSER 28
13. TEST AF FILMEN 28
14. PRODUKT BESKRIVELSE AF BROCHURE 29
14.1 BROCHURENS FORMÅL 29
14.2 BROCHURENS FORSIDE 29
14.3 SLOGAN 30
14.4 BROCHURENS INDHOLD OG BAGSIDE 32
15. KOMMUNIKATIONSTEKNIKKEN 34
15.1 EKSPONERING 34
15.2 INDLEDENDE OPMÆRKSOMHED 34
15.3 FORSAT OPMÆRKSOMHED 34
15.4 FORSTÅELSE 34
15.5 ERINDRING 35
15.6 DELKONKLUSION 35
15.7 MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE 35
15.8 FARVEVALG 36
15.9 TYPOGRAFI 37
15.10 OPSÆTNING 37
15.11 ILLUSTRATIONER 37
15.12 PROGRAMMER 38
15.13 HVOR SKAL DET SIGES 38
16. TEST AF BROCHURE 38
17. REDIGERING AF VIDEO 40
18. REDIGERING AF BROCHURE 41
19. KONKLUSION 43
20. LITTERATURLISTE 44
Bøger: 44
20.1 TV: 44
20.2 Video: 44
20.3 Andet: 44
21. FORDELING AF ARBEJDSOPGAVER 45
22.1 Bilag 1 46
22.2 Bilag 2 46
22.3 Bilag 3 46
22.4 Bilag 4 46
22.5 Bilag 5 46
22.6 Bilag 6 46
22.7 Bilag 7 46
22.8 Bilag 8 46
22.9 Bilag 9 46
22.10 Bilag 10 46
22.11 Bilag 11 46
22.12 Bilag 12 46
22.13 Bilag 13 46
22.14 Bilag 14 46
22.15 Bilag 15 46

Uddrag

Den d. 25 feb. 2002 blev vores afgangsprojekt udleveret. Her blev vi stillet over for 4 temaer som vi kunne vælge imellem. Det første tema var en reklamekampagne, for både uddannelses steder, elektriske apparater osv. Tema 2 var en oplysningskampagne om bl.a. fremme af sundhed og ændring af misbrugsvaner. Tema 3 var en multimedie baseret undervisnings- eller instruktionsmateriale, med underemner, som f.eks. edutaiment g instruktionsmateriale til bilister. Det sidste tema handlede om foreninger online, som f.eks. politiske foreninger eller idræts- og fritidsforeninger.

Det var hvad vi havde at vælge imellem. Helt slavisk gik vi hver tema igennem, og så på fordele og ulemper. Efter at have brainstormet dem, kom vi frem til at tema 2, hvor man skulle lave en oplysningskampagne så mest spændende ud.
Umiddelbart efter valgte vi at arbejde med underemnet ændring af misbrugsvaner. Grunde til dette var, at det for tiden var meget oppe i medierne, og fordi vi havde nogle gode ideer til, hvordan man kunne ændre folks misbrugsvaner.

Dette valg har udmundet i et projekt, som består af en rapport, og to produkter. Det ene produkt er en brochure som skal hjælpe personer, som allerede er ude i et misbrug. Det andet produkt er en kort film, som fortæller konsekvenser af at starte på et misbrug. Sammen skal de indgå i en større pakke, som vil være mulig at fremskaffe på diverse biblioteker, og evt amts centralen.

Rapporten som er blevet udarbejdet igennem hele vores projekt forløb, lægger til grund for vores produkter. Heri finder man bl.a. en situations analyse, passeret på en spørgeskemaundersøgelse som er delt ud til omkring 200 personer.
Endvidere finder man et interview med en misbrugskonsulent, og diverse tests af produkter. Alt dette er blevet til vores samlede afgangsprojekt, som er blevet afleveret d. 3 maj 2002 kl. 12.00... Køb adgang for at læse mere

Teknik A projekt: Ændring af misbrugsvaner / Oplysningskampagne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.