Syntese af paracetamol

Rapport: Syntese af paracetamol

Rapport/Fordybelsesprojekt i Teknik A (Teknikfag - Proces, levnedsmiddel og sundhed A) i fordybelsesområdet "sundhed og miljø" . Rapporten indeholder teori om paracetamols opbygning samt teori til de anvendte metoder, der er brugt til syntesen og renhedsbestemmelserne.

Lærers oplæg
At anvende professionelle værktøjer og metoder ved fremstilling af produkter i skolens proceslaboratorium.
At fremstille produkter af god kvalitet og vurdere og dokumentere kvaliteten af produktet.
At søge information om produktet.
Udarbejde journal.

Lærers kommentar

Kemien for paracetamols opbygning er ikke uddybet grundigt nok.
Der mangler en kemisk gennemgang af stoffet, hvilke funktionelle grupper stoffet består af.
Mere gennemgang af reaktionerne i syntesen.
Uddybe problematikken af analysen for dannelse af mellemprodukter.
Alt i alt rigtig godt projekt, hvor I har arbejdet godt i lab. I skal blive skabere i kemidelen, da jeg til tider bliver usikker på jeres forståelse, husk at forklare hvorfor de forskellige ting sker

I skal bruge mere tid på at gennemlæse opgaven

Husk tekst til figurer og tabeller

Indhold

Indledning 4
Problemløsning 7
Teori 7
Paracetamol 7
Syntes af paracetamol 9
Ekstraktion af paracetamol 10
Tlc (tyndtlagskromatografi) 10
Indikator 12
Smeltepunkt 13
Kjeldahl 13
Ir-spektroskopi 14
H-nmr 15
Resultatbehandling 16
Diskussion 24
Konklusion 26
Perspektivering 27
Litteraturliste 28

Uddrag

Indledning
Forbruget af hovedpinepiller er steget markant de seneste år, og vi danskere anvender dem som aldrig før. I det sidste årti er salget af smertestillende håndkøbsmedicin steget med omkring 10 %, hvilket svarer til, at hver dansker spiser i gennemsnit 175 hovedpinepiller om året. Et nyt studie peger på, at en af årsagerne til det stigende problem skyldes stress. Der ses i bred forstand en sammenhæng mellem stigningen af stress og forbruget af smertestillende håndkøbsmedicin. Stress kan føre til hovedpine, nakkesmerter og ondt i maven, men undersøgelser viser, at kun en tredjedel af de ofte stressede anvender håndkøbsmedicin pga. smerter. For hovedparten, to tredjedele, kan forbruget ikke forklares med smerte og det kan derfor konkluderes, at stress uden smerter udløser det øget forbrug.

Stress ses i sammenhæng med, at den enkelte borger stilles over for flere krav på jobbet, men også i hjemmet. I disse tilfælde kan lægemidler blive brugt til at opretholde det ”perfekte” liv. Når det drejer sig om denne type medicin, så er vi ikke længere patienter, men forbrugere. Vi betragter ikke os selv som syge, men har i højere grad fokus på, at hverdagen skal fungere. Medicin salget i almindelige supermarkeder har gjort det let for den enkelte borger, at få adgang til præparaterne, som øger selvmedicinering – ikke kun mod smerter, men også i mod stress.

Et stort forbrug af hovedpinepiller kan frembringe alvorlige bivirkninger, heriblandt mave smerter, mavesår, leverskader og blodpropper i hjertet. Den hyppigste forgiftning sker med paracetamol, hvor 20-25 personer dør årligt. Endnu flere kommer på hospitalet med forgiftninger og tallet er fortsat stigende. Stressede griber muligvis til pilleglasset med håb om at få det bedre psykisk og få bedre kontrol i hverdagen, men det er ikke en løsning, der nedsænker stress, tværtimod, så ses det at op mod 100.000 danskere har fået kronisk hovedpine pga. overforbrug. En mulig forklaring på, at mange selvmedicinerer for stress, er, at det mest brugte smertestillende stof, paracetamol, kan på-virke et center i hjernen, der gør, at personen kan føle sig mindre sårbar. Vi har på baggrund af ovenstående studier valgt at arbejde videre med stoffet paracetamol, da vi synes forbruget er et problem, der bør betragtes som alvorligt.

Projektformulering
Vi ønsker i dette projekt at undersøge de beskrevne problematikker, som er beskrevet i projektafgrænsningen. Med fokus på de etiske problemer ift. danskernes høje forbrug af smertestillende midler, ønsker vi at fremstille et middel indholdene paracetamol. Gruppen vil i den forbindelse undersøge betydningen af stoffets renhed samt dets virkning deraf. Der vil derudover være fokus på optimering af fremstillingsmetoden, således at fremstillingen effektiveres bedst muligt.

Problemformulering
Nutidens senmoderne samfund er præget af krav om konstant omstillingsparathed. Vi ønsker at yde det maksimale og bruger i den forbindelse medicin til at forbedre vores indsats. Ønsket om konstant at være den bedste udgave af os selv på både job og i hjemmet, gør at vi tyr til smertestillende midler for at opretholde det perfekte liv og en stabil hverdag. Når lægemidler bruges i denne forbindelse, er vi ikke længere patienter, men forbruger der bruger medicin ukritisk. Problemet er i den forbindelse, at danskerne ved så lidt om smertestillende midler, at de risikere at blive syge ved indta-gelse af de generelt ugiftige håndkøbsmediciner. Længere varende medicinskforbrug af mildere smertestillende midler kan føre til forgiftninger og i værste tilfælde død. Vi ønsker derfor at frem-stille paracetamol, herunder syntetisere og kvalitetsvurdere produktet, samt se på renheden af produktet... Køb adgang for at læse mere

Syntese af paracetamol

[1]
Bedømmelser
  • 02-02-2017
    ffffffffffffffffffffffffffffffff