Projekt om CO₂ og biler i Teknologi

  • HTX 1. år
  • Teknologi A
  • 10
  • 56
  • 10719
  • PDF

Projekt om CO₂ og biler i Teknologi

Rapporten er et produkt fra en 4 måneders lang eksamensopgave i Teknologi A. Projektet tog udgangspunkt i CO₂ og biltransport.

Rapporten handler om klodens CO₂-udslip i forhold biler. Gradvist vil rapporten lede dig som læser igennem problemfase, produktprincip og produktudformning samt vurderinger i forhold til det udviklede produkt.

Indhold

Titelblad
Forord
Indledning
Projektstyring
Idégenerering
Nøgleproblem
Problemtræ m. afgrænsning
- Afgrænsning
Problemformulering
- I hvor stort et omfang og hvordan har transportsektoren effekt på den globale opvarmning?
- - Drivhusgasser
- - Drivhuseffekten
- Hvordan påvirker den globale opvarmningen vandstanden?
- Hvad gør man i dag, for at udnytte personbilens energi og brændstof?
- Hvilke CO₂-venlige drivmidler findes der til personbiler i dag og hvor udbredte er de?
Delkonklusion
Kravspecifikationer til løsninger af nøgleproblem
- Hårde krav
- Bløde krav
Løsningsforslag
- Bil der kører på vand
- Bioethanol
- Biodiesel
- Bil med vindturbine
Valg af løsning
- Fordele og ulemper af løsningsforslaget
- - Fordele
- - Ulemper
Kravspecifikationer til valgte løsning
- Hårde krav
- Bløde krav
Brugssituation
Målgruppe
Konkurrentanalyse
- Snævre konkurrenter
- Brede konkurrenter
Overvejelser omkring løsningen
- Placeringen
- Vingernes form
- Overvejelser om materialevalg
Delkonklusion
Teknologianalyse
- Produkt
- Teknik
- - CO2-Svejser (Svejsning)
- - Manuel klippemaskinen “saksen”
- - Klippemaskine automatisk
- - Slibemaskine
- - Gevindskær
- - Drejebænk
- - Halvautomatisk båndsav
- - Søjleboremaskine
- Viden
- - Materialevalg
- Organisation
- - Flowdiagram
Arbejdstegninger
- Mellemstykket
- Midterstykket
- Tandhjulet
- Vingerne
Materiale- og komponentliste
- Materialer
- Maskiner
- Værktøj
Konstruktion
- Center/midten
- Vingerne
- Mellemstykket
- Plast hjulet
- Samlingen af propellen
- Hjulleje
- Endeligt produkt
Test/afprøvning af produktet
- Hvordan har vi testet det?
- Resultater
- Fejlkilder
- Konklusion af test
Vurdering af produktet i forhold til krav
- Hårde krav
- Bløde krav
- - Vurdering af hårde krav
Videreudvikling
Positive konsekvenser
Negative konsekvenser
Samfundsvurdering
Konklusion af projektet
Evaluering af projektet
- Emil
- Frederik
- Mikkel
- Signe
Litteraturliste
- Hjemmesider
- Citater
- Film
- Andre resurser
Figur
- Kildehenvisninger
- Figurliste
Bilag
- Bilag 1 - Samarbejdsaftale
- Bilag 2 - Mødereferater
- Bilag 3 - Tidsplan
- Bilag 4 - Logbog
- Bilag 5 - Problemtræ
- Bilag 6 - Flowdiagram

Uddrag

I dag står forbrændingen af benzin og diesel for 80% af transportsektorens CO₂-udledning. Rigtig meget af energien der kommer fra forbrændingen af benzin og diesel, bliver ikke udnyttet og ender som spildt energi.

I dag udnytter de bedste dieselmotor kun omkring 40% af den energi, der skabes ved forbrændingen af diesel i motoren. Imens er en benzinmotor nede på at udnytte blot 30% af energien der skabes fra forbrændingen. Man arbejder derfor på at udvikle motorer, der udnytter energien, som skabes ved forbrændingen af brændstof. En svensk professor, Bengt Johansson, er ved at udvikle en dieselmotor der skal køre på benzin. Målet med motoren er at øge effektiviteten til op mod 60 % udnyttet energi.

Udover det, er man begyndt at blande bioethanol i benzinen, som gør benzinen mere miljøvenlig, da bioethanol ikke udleder CO₂. I dag har benzin-producenterne krav på at blande mindst 5% bioethanol i den danske benzin, og 7 % biodiesel i diesel. Siden det blev vedtaget i 2010, er danskernes CO₂-forbrug nedsat med 200.000 ton CO₂ om året. Der findes også flere fordele ved bioethanol. Da det fremstilles fra planter, betyder det, at det er bæredygtigt, hvilket er vigtigt for fremtiden. Samtidigt sænker man forbruget af olie, som betyder, at vi har vores olie i længere tid... Køb adgang for at læse mere

Projekt om CO₂ og biler i Teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.