System til en sauna | Projekt | Teknikfag - Design og produktion A

System til en sauna | Projekt | Teknikfag - Design og produktion A

Dette er et projekt i faget Teknikfag - Design og produktion A, som handler om et temperatur system til en sauna.

Lærers kommentar

Transistor-beregninger og forklaring mangler, eller er alt fint!

Indhold

Resumé 3
Indledning 3
Projektbeskrivelse 3
Tekniske krav 3
Idéer og løsningsmuligheder 4
Forslag til løsning 4
Den første løsningsmulighed 4
Blokdiagram 5
Tidsplan 5
Budget 6
Produktets virkemåde 6
Skitse 1 7
Skitse 2 8
Skitse 3 9
Skitse 4 14
Diagram 1 15
5. skitse 15
Test af komponenter 17
Test af spændingsforsyning: 17
Test af modstande: 17
Test af lysdioder: 17
Test af diode: 17
Test af potentiometer: 17
Effektberegninger på modstande: 17
Test af målebro: 20
Test af operationsforstærker: 20
Test af transistor: 21
Test af relæ: 21
Det endelige produkt 21
Det fulde kredsløb 23
Billeder af kredsløbet: 24
Fejl/ændringer 26
Miljøvurdering 26
Jagoda Kozakiewicz Design og Produktion 28-10-16
Jasmin Winther
Side 2 af 35
Konklusion 26
Perspektivering 26
Vurdering 27
Kildeliste 27
Bilag 28
Bilag 1 28
Bilag 2 29
Bilag 3 30
Bilag 4 31
Bilag 5 32
Bilag 6 33
Bilag 7, del 1 34
Bilag 7, del 2 34

Uddrag

Resumé

Dette projekt handler om et system til en sauna. Det virker således, at den måler temperaturen i rummet og sammenligner den med den indstillet ønsket temperatur. Derefter tænder den for var-men for at tilpasse temperaturen til den ønskede temperatur. Systemet indeholder også en skvat-sænkningsfunktion, som sænker temperaturen med 10 grader. Der er tre lamper, som hver indike-rer, hvad der er tilsluttet i systemet.
Dette er et vellykket projekt. Skvatsænkningsfunktionen fungerer dog ikke som forventet.

Indledning

Projektbeskrivelse

Et hus skal udstyres med en sauna. Opvarmningen foregår ved en el-radiator, og styres via et elek-tronisk system. Systemet skal kunne indstilles af brugeren til en fast værdi mellem 20 og 90 grader celsius. Der skal være en skvatsænkningsfunktion, som sænker temperaturen med 10 grader. Der skal også være kontrollamper for:
- System On
- Varme tilsluttet
- Skvatsænkning til

Der skal tænkes over, hvilken mekanisme kan indkoble stærkstrømmen til kredsløbet, dog skal dette ikke bygges i kredsløbet.
Der findes mange andre former for varmeregulatorer på marked. Nogle af dem er varmeregulatorer til vandpiber og andre er til radiatorer. Alle disse kan reguleres ved at dreje på.
Det lykkedes ikke at få skvatsænkningsfunktionen til at slukke efter, at temperaturen blev sænket 10 grader.

Tekniske krav
Apparatet fungerer således, at systemet tændes ved at trykke på en kontakt. En grøn lysdiode tæn-des, der indikerer, at systemet er tændt. Temperaturen i rummet måles med en PTC, som tænder for varmen, hvis temperaturen er under 20 grader og slukker for varmen, når temperaturen er over 90 grader eller over den indstillet ønsket temperatur. En gul lysdiode tændes, når varmen er tilsluttet.
Den ønskede temperatur indstilles med et potentiometer. De to temperaturer sammenlignes men en operationsforstærker, som tænder eller slukker for varmen.
Skvatsænkningsfunktionen tændes ved at trykke på en kontakt, som sænker temperaturen med 10 grader. Funktionen opretholder den ønskede temperatur minus 10 grader. Når skvatsænkningsfunk-tionen slukkes, stiger temperaturen til den indstillet ønsket temperatur. En rød lysdiode tændes, når skvatsænkningen tændes.

Idéer og løsningsmuligheder
Forslag til løsning
- Når systemet skal tændes/slukkes, skal der bruges en kontakt.
- Der skal bruges en kontakt til at kunne slå skvatsænkning til.
... Køb adgang for at læse mere

System til en sauna | Projekt | Teknikfag - Design og produktion A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.