Hjælp til din diskussion

Kapitlet giver dig en idé til, hvordan du kan opbygge din diskussion, og til hvilke argumenter og teorier, du kan komme ind på. Der er mange forskellige måder at opbygge en diskussionsopgave. Den måde, du bliver præsenteret for i dette kapitel, er kun én af dem.

Du skal diskutere, om konkurrencestaten styrker eller begrænser unges valgmuligheder. Det kan du gøre ved først at komme med argumenter for, at den begrænser unges valgmuligheder, og så at komme med argumenter for, at den styrker unges valgmuligheder.

Du skal tage udgangspunkt i A4, som argumenterer for, at konkurrencestaten begrænser unges valgmuligheder. Det er derfor en god idé, at du starter med argumenterne for, at den begr…

...

Argumenter for at konkurrencestaten begrænser unges valgmuligheder

I dette afsnit kommer vi ind på tre forskellige argumenter, som du kan bruge. Alle argumenterne relaterer sig til Olav Hesseldahls argument i A4. Det er en fordel, fordi det er med til at skabe sammenhæng i din besvarelse. Hvert argument bygger desuden på en sociologisk teori. Hvis du bruger et af de tre argumenter i dette afsnit, er du altså godt på vej til at leve op til spørgsmålsformuleringens krav om at anvende sociologiske teorier.

Systemet koloniserer livsverdenen

Jürgen Habermas skelner mellem livsverden og system. Livsverdenen er den verden, du færdes i, når du er sammen med nære venner eller familie. Livsverdenen er altså baseret på personlige relationer. I livsverdenen finder man sammen frem til fælles forståelse, f.eks. af hvilke normer der skal gælde. Man betyder noget …

...

Argumenter for at konkurrencestaten styrker unges valgmuligheder

I dette afsnit kommer vi ind på fire argumenter for, at konkurrencestaten styrker unges valgmuligheder. De første tre argumenter benytter hver deres sociologiske teori. Det hjælper dig med at leve op til spørgsmålsformuleringens krav om, at du skal anvende sociologiske teorier.

Konkurrencestaten styrker unges muligheder for at skabe sig en identitet gennem forbrug

Ifølge Anthony Giddens er det senmoderne samfund aftraditionaliseret. Det vil sige, at vi ikke længere bliver født ind i en bestemt identitet, som vi forventes at blive i hele livet. I stedet er vi selv ansvarlige for at skabe os en identitet. Det gør vi f.eks. gennem vores livsstil. En livsstil er en måde at signalere, hvem vi er, overfor andre. Det gør vi f.eks. ved at handle på bestemte …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind