Reaktioner på det senmoderne samfund

...

Individets tre reaktionsmønstre

Den kulturelle frisættelse og formbarheden medfører, at individet føler en stor usikkerhed i sit liv. Individet reagerer på denne usikkerhed. Ifølge Ziehe er der tre forskellige reaktioner i det senmoderne samfund: 

  1. Subjektivering, hvor individet ønsker at dele sine følelser med andre.
  2. Ontologisering, hvor individet søger regler og normer.
  3. Potensering, hvor individet jagter intense oplevelser.

Det er forskelligt, hvordan det enkelte individ håndterer frisættelsen og formbarheden, og det samme individ vil sandsynligvis ikke reagere på alle tre måder. På de følgende sider forklarer vi dig de tre reaktioner. …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind