Noter

Her finder du en kort opsummering af Thomas Ziehes begreber. Du kan læse en mere dybdegående forklaring af begreberne fyldt med eksempler på kompendiets andre sider.

Kendetegn ved det senmoderne samfund

Kulturel frisættelse

Kulturel frisættelse er et ud af to kendetegn i det senmoderne samfund. Kulturel frisættelse betyder, at individet i mindre grad end tidligere er bundet af traditionerne. Det vil sige, at overleverede skikke, værdier, religion, slægt osv. ikke bestemmer individets liv på forhånd. Individet har flere muligheder. Frisættelsen har også en negativ side. Individet har fået mere ansvar for sit liv og identitet, fordi individets identitet ikke længere er formet af traditionerne. Når individet har ansvaret for sin succes, så medfører det, at individet får skylden, når drømmene ikke realiseres

Formbarhed

Formbarhed er et ud af to kendetegn i det senmoderne samfund. Formbarhed betyder, at ind...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind