Stoiske begreber

Her finder du en forklaring på de vigtigste begreber i den stoiske filosofi, også kaldet stoicismen. Begreberne er listet alfabetisk.

 • Affectus: Følelser.
 • Animus: Sjæl/sind.
 • Apatia: En sjælelig tilstand, som er lig med stoisk ro.
 • Ataraksia: Fuldkommen sindsro/upåvirkelighed.
 • Ekpyrosis: Verdensbranden, som er afslutningen på én verden, derefter opstår en ny.
 • Fatalisme: Skæbnetro - at alt, hvad der sker, er forudbestemt af skæbnen.
 • Fatum / moira: Skæbnen.
 • Fortuna: Ulykkelige hændelser (egentlig: ‘tilfælde’).
 • Fysis: Naturen og de naturlige love.
 • Logos: Den guddommelige verdensfornuft, som gennemtrænger alt.
 • Ratio: Fornuft.
 • Stoisk ro: At bevare roen og handle fornuftigt, uanset hvad der sker.
 • Virtus / arete: Dyd/bedsthed - at leve i overensstemmelse med verdensfornuften og dyderne.