Stoicisme

Dette er Studienets kompendium til den filosofiske strømning stoicismen, som man bl.a. arbejder med i Oldtidskundskab i gymnasiet. Den stoiske filosofi opstod i antikken, ca. år 300 f.Kr. i Athen.

Du får en side med komplette noter til stoicisme. Vi kommer ind på den stoiske verdensopfattelse, menneskesynet, etikken, og vi dækker den stoiske filosof Seneca i noteform.

Vi har en side om den romerske filosof Seneca, som tilhørte stoicismen. Du får viden om Senecas liv som stoiker og hans udgave af filosofien.

Du finder også en side om Ciceros forklaring til seks stoiske paradokser. De er en slags visdomssætninger, der siger noget centralt om den stoiske filosofi.

Endelig får du en side med forklaringer af de mest centrale stoiske begreber.

Uddrag 

Her kan du læse et uddrag fra vores kompendium:

Stoisk ro

 • Er at bevare roen og handle fornuftigt, uanset hvad der sker.
 • Er ikke at lade ulykker eller følelser ryste ens tanker, væremåde eller handlinger.
 • Bunder i accepten af, at alt er skæbnebestemt og fornuftigt, og at man derfor ikke skal forsøge at ændre noget.

Etik

 • Den stoiske etik (moralfilosofi) er en dydsetik.
 • Den fokuserer på, at mennesket skal have de rette karaktertræk (dyderne).
 • Når mennesket besidder dyderne, vil det handle rigtigt, dvs. etisk korrekt.
 • De vigtigste dyder er:
  • Visdom
  • Retfærdighed
  • Mod
  • Selvbeherskelse
 • Dydsetikken er samtidig en pligtetik.
 • Den stoiske pligtetik siger:
  • At når man har indsigt i, hvad det rette er, har man også pligt til at gøre det.
  • At når man besidder dyderne, har man også pligt til at handle efter dem.
  • At man har pligt til at gavne samfundet, dvs. involvere sig politisk.
  • At man har pligt til at hjælpe andre mennesker, fordi alle har lige stor værdi.

Sokrates som forbillede

 • Stoikerne havde den græsk filosof Sokrates som et stort forbillede.
 • Zenon (grundlæggeren) førte samtaler med athenske borgere i det offentlige rum ligesom Sokrates.
 • Stoicismens ligheder med Sokrates ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Stoicisme

[4]
Bedømmelser
 • 08-05-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 15-04-2024
 • 22-04-2023
  Givet af 2.g'er på STX
 • 11-10-2022
  Givet af Studerende på 1. år