SRP om scientology

Hvis du vil skrive SRP om scientology i Religion, så er der flere muligheder for temaer og fagkombination. Herunder præsenterer vi nogle eksempler.

Samfundsfag: Scientology i det senmoderne samfund

Hvis du vil skrive SRP om scientology i Religion og Samfundsfag, vil det være oplagt at have en sociologisk vinkel, hvor du kan inddrage sociologer til at undersøge scientologys rolle i det senmoderne samfund. Her kan Giddens begreber om sekularisering og aftraditionalisering være relevante. Du kan også inddrage Ziehes begreb om kulturel frisættelse. Ziehes begreb ontologisering vil være relevant, hvis du vil undersøge, hvorfor mennekser bliver tiltrukket af religioner i det senmoderne samfund.

En anden mulighed er at se på, hvordan det kan være, at det omgivende samfund har en tendens til at opfatte scientology som kontroversiel. Konkret kan du se på bevægelsens problemer med myndighederne i Tyskland, som opfatter...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind