Bestem restgælden på et lån

Restgælden på et lån (Rt) er den gæld, der er tilbage, når der er betalt t ydelser. I denne guide beskriver vi, hvordan du kan bestemme restgælden på et annuitetslån med restgældsformlen.

Herunder kan du se to eksempler på opgaveformuleringer, hvor der spørges til restgælden.

  • Bestem restgælden umiddelbart efter at den 7. ydelse er blevet betalt.
  • Bestem restgælden på lånet efter 12 år.

Når du skal bestemme restgælden på et lån, så vil det typisk stå eksplicit i opgaveformuleringen. Desuden vil der stå hvor mange ydelser, der er blevet betalt, eller hvor lang tid der er gået, siden lånet blev oprettet.…

...

Metode

1. Identificér det antal ydelser, der er blevet betalt (t)

Når du skal bestemme restgælden efter betalingen af t ydelser, så skal du først identificere værdien af t.

Nogle gange kan du aflæse t direkte i opgaveformuleringen. Andre gange får du oplyst, hvor lang tid der er gået, siden lånet blev oprettet, og på den baggrund skal du så beregne…

...

Eksempel

Kamilla har taget et lån på 20.000 kr. til en rente på 0,21% pr. måned. Hver måned i 4 år skal hun betale en ydelse på 438,46 kr. Bestem Kamillas restgæld efter 3 år.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med TI-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind