Opgaver om annuitetsregning

Hvad er en annuitet?

En annuitet er et lån eller en opsparing, hvor betalingerne (ydelserne/indskuddene) er lige store, og hvor terminerne (den tid, der går mellem to betalinger) er lige lange. Desuden er renten fast. Fx er en opsparingskonto med en fast rente, hvor der indbetales det samme beløb hver måned, en annuitetsopsparing, mens et fastforrentet realkreditlån er et annuitetslån.

Hvis du har en opsparing stående på en konto med en fast rente, hvor du ikke foretager indbetalinger, så er der ikke tale om en annuitet. Hvis du arbejder med en opgave, hvor et beløb forrentes, og hvor der ikke indbetales flere penge, så skal du bruge vejledningen Opgaver om kapitalfremskrivning og renteformlen.

Fem typer af opgaver med annuiteter

Vi har lavet vejledninger til fem typer af opgaver med annuiteter.

Beregn ydelsen

Få hjælp til at løse opgaver om annuitetslån, hvor du skal bestemme ydelsen, i vejledningen Beregn ydelsen.

Beregn renten

Du kan bestemme renten på et annuitetslån med metoden beskrevet her: Beregn renten.

Beregn antallet af terminer

Du kan få hjælp til at løse opgaver om annuitetslån, hvor du skal bestemme antallet af terminer, i vejledningen Beregn antallet af terminer.

Bestem restgælden

Få hjælp til at bestemme restgælden på et annuitetslån i vejledningen Bestem restgælden.

Bestem værdien efter n betalinger

Hvis du skal bestemme værdien af en opsparing, hvor der løbende indbetales et fast beløb, eller bestemme værdien af gæld, der er oparbejdet gennem en række faste udbetalinger (fx et SU-lån), så anbefaler vi, at du læser vejledningen Bestem værdien efter n betalinger.