Opgaver om indekstal

Indekstal benyttes til at beskrive, hvordan en variabel har udviklet sig over tid i forhold til værdien et bestemt  år. Den variable kan fx være prisen på bananer, antallet af indbyggere i Region Syddanmark eller danske forlystelsesparkers samlede entréindtægter pr. år.

Når man arbejder med indekstal, så arbejder man typisk med tre typer information: årstal, indekstal og værdien af den variable. Til hvert årstal hører en værdi af den variable. Det er denne værdi, der omregnes til et indekstal. Herunder er et eksempel:

År201220142016Pris (kr.)567635478Indekstal100111,9984,30


Det år, som man sammenligner med, kaldes basisåret, og indekstallet er her 100. I ovenstående eksempel er 2012 basisåret.

I den opgave, som du skal løse, vil nogle af oplysningerne mangle, da opgaven går ud på at bestemme de manglende værdier.…

...

Metode

1. Afgør om du skal bestemme indekstallet eller værdien af den variable

Som det første skal du afgøre, om du skal bestemme værdien af den variable et givent år eller indekstallet et givent år. Hvis opgaven fx handler om prisen på en bestemt vare, og opgaveformuleringen lyder ’Bestem indekst…

...

Eksempel

Tabellen herunder viser prisen på en vare og indekstallene for år 2015, 2016 og 2017. Bestem indekstallet i 2017 og prisen på varen i 2016.

År201520162017Pris pr. stk. (i kr.)14,60 16,85Indekstal100106,3 

 

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med Maple™
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

Løsning med Ti-Nspire™
 

Kun brugere med et Studienet VIP medlemskab kan læse denne tekst.

 …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind