Hvad er økotoksikologi?

Biologi A + Biotek A.

Økotoksikologi handler om miljøgifte

Økotoksikologi handler om miljøgifte, dvs. stoffer, som er fremmede i miljøet, og som kan skade levende organismer. Økotoksikologi beskæftiger sig med de forskellige typer af miljøgifte, stoffernes virkning på levende organismer og fastsættelse af, hvor stor en mængde af giftstof vi vil acceptere i miljøet.

Kendetegn ved miljøgifte

Miljøgifte skader levende organismer. Stofferne kan komme ind i organismerne gennem huden, ved indånding eller ved indtagelse. Nogle skadelige stoffer ødelægger desuden organismers ydre strukturer – f.eks. syreregn.

Herunder kan du se nogle overordnede kendetegn ved miljøgifte. Hvis du vil vide mere om specifikke miljøgifte, kan du læse kompendiets side om fors...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind