Grænseværdier

Biologi A + Biotek A.

En grænseværdi er den maksimale mængde af et bestemt giftstof, som må være til stede i miljøet. Der findes helt faste procedurer til at fastsætte grænseværdier for giftstoffer. Procedurerne varierer og afhænger f.eks. af, om stofferne er akut giftige eller langsomtvirkende, om stofferne kan ophobes eller nedbrydes i levende organismer, og hvor let stofferne spredes gennem jord eller vand.

Akut giftige stoffer

Hvis et stof er akut giftigt, fastsætter man som regel grænseværdien ved at se på den højeste koncentration af et stof, der ikke har en skadelig effekt hos forsøgsdyr. Dernæst divideres denne koncentration med 10 et antal gange for at tage hensyn til, at mennesker kan have anden følsomhed over for stoffet end dyr, at nogle mennesker kan være sæ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind