Grænseværdier

Biologi A + Biotek A.

Hvad er grænseværdier for giftstoffer?

En grænseværdi er den maksimale mængde af et bestemt giftstof, som må være til stede i miljøet. 

Fastsættelse af grænseværdier

Grænseværdier for giftstoffer fastsættes efter faste procedurer. Procedurerne varierer og afhænger f.eks. af, om stofferne er akut giftige eller langsomtvirkende, om stofferne kan ophobes eller nedbrydes i levende organismer, og hvor let stofferne spredes gennem jord eller vand.

Akut giftige stoffer

Hvis et stof er akut giftigt, fastsætter man som regel grænseværdien ved at se på den højeste koncentration af et stof, der ikke har en skadelig effekt hos forsøgsdyr. Denne koncentration divideres med 10 et antal gange for at tage hensyn til, at mennesker kan have anden følsomhed over for stoffet end dyr, at nogle mennesker kan være særligt følsomme, og a...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind