[0]

Nyere dansk litteratur

I dette kompendie gennemgår vi tendenser i samtidens litteratur. Det betyder, at vi kigger på nyere dansk litteratur fra ca. 1990 og frem til i dag. Den nyeste tids litteratur går i mange retninger, og en stor del af udgivelserne fra 1990 og frem bærer præg af flere forskellige tendenser. Vi kan ikke dække dem alle i dette kompendie. Vi fokuserer på de temaer, skrivestile og strømninger, som har været særligt dominerende i perioden.

Kompendiet kommer omkring:

Bemærk! Det er altid vanskeligt at karakterisere den seneste del af litteraturhistorien. Vi har ikke samme afstand til den nye litteratur, som vi har til litteratur fra f.eks. romantikken (ca. 1800-1870) eller modernismen (ca. 1900-1980), og vi kan derfor ikke vide med sikkerhed, hvad der vil blive betragtet som de vigtigste tendenser om 100 år. Vi kan heller ikke vide, om nogle af de mest aktuelle tendenser forsvinder igen eller ændrer karakter i fremtiden. Vi anbefaler derfor, at du er forsigtig med at placere værker definitivt indenfor en bestemt tendens fra dette kompendie. Det er ofte bedre at formulere det sådan, at en tekst har træk fra en eller flere tendenser.

Vær også opmærksom på, at den nyere danske litteratur nogle gange kaldes senmoderne litteratur. Du kan læse mere om begrebet i vores kompendie om det senmoderne samfund i Samfundsfag.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Nyere dansk litteratur

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.