Opbygning af DNA

Biologi C, B og A + Biotek A.

DNA består af nukleotider

DNA er store organiske molekyler, som er opbygget af små enheder, der kaldes nukleotider. Nukleotider er en bestemt type molekyler, som har lidt forskellige opbygninger, afhængig af hvilken sammenhæng de indgår i. Nukleotider har dog altid tre molekylgrupper:

  • en fosfatgruppe
  • en sukkerenhed
  • en nitrogenholdig base.

Figur 1 viser, hvordan de tre enheder forbindes til et DNA-nukleotid.

Figur 1. Opbygning af et DNA-nukleotid.

Sukkerenheden i DNA er deoxyribose. Det er en sukkertype med fem kulstofmolekyler, som danner femleddede ringe (og ikke seksleddede ringe som mange andre sukkertyper, f.eks. glukose).

Der indgår én af fire forskellige nitrogenholdige baser i et DNA-nukleotid. Der er tale om baserne adenin (A), thymin (T), cytosin (C) og guanin (G).

Baseparringsprincippet

DNA er opbygget af mange nukleotider, der er bundet sammen. Nukleotider binder ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind