Nukleinsyrer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Nukleinsyrer er en betegnelse for to slags molekyler: DNA og RNA. Her i kompendiet kan du læse om, hvordan både DNA og RNA er opbygget. Vi gennemgår også, at der findes flere forskellige typer af RNA, men at mRNA er langt den vigtigste slags RNA, du kommer til at arbejde med i Biologi eller Bioteknologi.

Her kan du læse kompendiets kapitler om DNA og RNA:

  1. DNA
  2. RNA
  3. Noter om DNA og RNA

Her kan du læse et uddrag af kompendiets tekst om baseparringsprincippet:

For det andet har baserne i nukleotider den særlige egenskab, at de passer sammen to og to. Når to baser binder sig til hinanden, dannes der et såkaldt basepar. I DNA forbindes hhv. cytosin og guanin (C-G) samt adenin og thymin (A-T) til basepar. Dette bindingsmønster kaldes for baseparringsprincippet. Baseparringen sker med hydrogenbindinger.

DNA-molekylets struktur

Nukleotider forbindes til hinanden i to sukker-fosfat-rygrade, som er forbundet med basepar. Derved dannes et dobbeltstrenget DNA-molekyle. Figur 2 viser et udsnit af et DNA-molekyle på fire basepar.

Igennem DNA-molekylet optræder baseparrene i en bestemt rækkefølge. Det er rækkefølgen af baseparrene, der udgør den genetiske kode i DNA...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Nukleinsyrer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.