DNA

Biologi C, B og A + Biotek A.

DNA er store molekyler, der findes i cellerne hos alle levende organismer. DNA indeholder cellens genetiske kode. Den genetiske kode beskriver, hvordan cellen opbygger alle sine proteiner. Proteiner er de grundlæggende byggesten i alle levende organismer og bestemmer både organismernes opbygning og funktion. Den genetiske kode i DNA bestemmer derfor alle fysiske træk hos levende organismer.

På de næste sider i kompendiet kan du læse om, hvordan DNA er opbygget. Vi forklarer også, hvordan DNA-molekyler kopieres ved processen DNA-replikation.

  1. Opbygning af DNA
  2. DNA-replikation

Her kan du læse et uddrag af kompendiets tekst om DNA's opbygning:

Læg mærke til, at strengene i et DNA-molekyle vender omvendt ift. hinanden. Man siger, at strengene er antiparallelle. Man kender forskel på DNA-strengenes ender, ved at den ene ende kaldes 3'-enden, og den anden kaldes 5'-enden. Navnene kommer af, hvilket kulstofatom i sukkermolekylet, som befinder sig tættest på strengens ende. I 5'-enden er det kulstofatomet lige inden P-gruppen (kaldet 5'-kulstofatomet). I 3'-enden er det tredje kulstofatom i selve ringstrukturen (kaldet 3'-kulstofatomet). Når nye nukleotider skal sættes på DNA-strengen...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind