Noter

Indhold

DNA

  • DNA er organiske molekyler, som er opbygget af mindre molekyler, der hedder nukleotider.
  • Nukleotider består af en fosfatgruppe, en sukkerenhed og en nitrogenholdig base. Sukkerenheden i DNA-nukleotider er deoxyribose. De fire forskellige nitrogenholdige baser i DNA er adenin (A), thymin (T), cytosin (C) og guanin (G):
  • DNA-nukleotider bindes sammen til to såkaldte rygrade, dvs. enstrenget DNA.
  • De to DNA-strenge i dobbeltstrenget DNA bindes sammen med hydrogenbindinger mellem strengenes nitrogenholdige baser. Baseparringsprincippet indebærer, at cytosin kan danne hydrogenbindinger med guanin (C-G), og thymin kan danne hydrogenbindinger med adenin (T-A). Et udsnit af et DNA-molekyle ser f.eks. sådan ud:
  • Strengene i et DNA-molekyle er antiparallelle, dvs. strengene vender omvendt ift. hinanden. Strengenes forskellige
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind