[0]

Metoder i Bioteknologi

Her er vores kompendium om metoder i Bioteknologi. 

Bioteknologiske metoder er de teknikker, du bruger til at besvare bioteknologiske problemstillinger. Metoder i Bioteknologi er f.eks. forsøg, som er systematiske undersøgelser af sammenhænge i naturen. En anden metode er fremstilling af bioteknologiske produkter ved at følge bestemte fremgangsmåder i laboratoriet.

Du skal især arbejde med metoder i Bioteknologi ifm. dit SRP. Her i kompendiet kan du bl.a. læse om, hvordan du bruger metoder og skriver et metodeafsnit i et SRP med Bioteknologi. Du kan også læse om, hvordan du designer en vellykket forsøgsopstilling til at undersøge bioteknologiske problemstillinger med.

  1. Metoder i SRP
  2. Forsøg og forsøgsdesign

 

Her kan du se et uddrag af kompendiets tekst om, hvilke bioteknologiske metoder du kan bruge i dit SRP, og hvordan du skriver dit metodeafsnit

...

Diskussion og vurdering

En bioteknologisk diskussion inddrager biologisk teori for at belyse et komplekst spørgsmål fra flere sider. Diskussionen kan f.eks. handle om et emne, hvor vores nuværende viden på området peger i forskellige retninger, eller hvor det ikke er muligt at nå frem til en objektiv sandhed. Det gælder f.eks. i diskussioner af etiske spørgsmål. Hvis din diskussion peger i retning af en bestemt konklusion, kan du evt. give en vurdering af sagen som afslutning på diskussionen.

SRP om den spanske syge i Biologi A og Historie A

Her er et SRP, der diskuterer, om vores historiske viden om den spanske syge kan bruges i bekæmpelse af nutidige epidemier.

SRP om koffein som doping i Kemi A og Idræt B

Her er et SRP, der diskuterer, om koffein burde klassificeres som doping.

Brug af en model

En model er en simpel repræsentation af virkeligheden, som kan bruges til at beregne, hvad der vil ske i en bestemt situation. Hvis du skal løse din opgaveformulering vha. en model, skal du typisk forklare, hvordan modellen virker. Du skal derefter selv bruge modellen i et konkret eksempel og diskutere, hvor godt modellen gengiver virkeligheden.

SRP om ebola-epidemi og SIR-modellen i Matematik og Biologi

Her er et SRP, der bruger og diskuterer SIR-modellen for epidemiers udvikling ifm. ebola i Vestafrika.

Bioteknologisk produktion

Bioteknologisk produktion indebærer at følge en bestemt fremgangsmåde for at fremstille et bioteknologisk produkt. Et bioteknologisk produkt er et produkt, som vi forbruger i samfundet, og som fremstilles vha. biologiske processer. Produktet kan f.eks. være øl, vaskemiddel, bioethanol eller noget fjerde. Du skal typisk redegøre for det bioteknologiske stof, der ligger til grund for metoden. Derefter skal du selv fremstille produktet i laboratoriet.

Hvad skal SRP'ets metodeafsnit indeholde?

Du skal typisk have et metodeafsnit efter indledningen i dit SRP. Metodeafsnittet beskriver, hvilke metoder du bruger i dit SRP, og hvorfor du bruger metoderne.

Bioteknologi-delen af dit metodeafsnit be...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Metoder i Bioteknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.