SRP om ebola-epidemi og SIR-modellen i Matematik og Biologi

  • STX 3.g
  • SRP (Biologi B, Matematik A)
  • 12
  • 32
  • 8172
  • PDF

SRP om ebola-epidemi og SIR-modellen i Matematik og Biologi

SRP'et er skrevet i mat A og bio B, den beskriver hvordan ebola er i stand til at snyde immunforsvaret og hvilke behandlings muligheder der er. Derudover en redegørelse for SIR-modellen og hvordan sygdommen passer ind her.

Studienets kommentar

Du kan også bruge opgaven til inspiration, selvom du skriver om andre epidemier end ebola.

Indhold

Indledning 3
Immunforsvaret 4
Det Uspecifikke Immunforsvar 4
Det Specifikke Immunforsvar 5
Ebolavirus 6
Smittemuligheder 6
Ebola Omgår Immunforsvaret 8
Behandlingsstrategier 10
Vaccine Fremstillet Ved Rekombinant Dna-­‐teknik 11
Visikulær Stomatits Ebola Vaccine (vsv-­‐ebov) 11
Blokering Af Vp40 12
Sir-­‐modellen 13
Udledning Af Differentialligningerne 15
Sir-­‐modellens Forudsætninger 16
Parametrene A Og B 17
Parameteren A 18
Parameteren B 19
Eulers Metode 20
Vurdering Af Sir-­‐modellen 21
Konklusion 23
Perspektivering 25
Litteraturliste 26
Bøger 26
Udleveret Materiale 26
Videnskabelige Artikler 26
Internetadresser 27
Bilag 29

Uddrag

Indledning
Ebola  er  en  dødbringende  virus,  der  første  gang  blev  set  i  1976  som  en  ny  version  af  Marburg virus1. Begge er de en del af virusfamilien Filoviriae. Ebola er opkaldt efter den flod,  hvor  det  første  udbrud  fandt  sted.  Der  har  været  flere  udbrud  af  ebolavirus,  det  sidste udbrud startede i Guinea i februar 2014. Udbruddet har primært spredt sig til Liberia  og  Sierra  Leone.  I  de  tre  lande  har  der  samlet  være  ca.  28.000  tilfælde,  hvoraf  11.000 er døde2. Epidemien i Vestafrika har udviklet sig meget hurtigt. Det skyldes grundlæggende,  at  store  dele  af  befolkningen  mangler  information  om  sygdommen,  samt at mange frygter de læger som forsøger at bekæmpe Ebola. Det har gjort udbrud-­‐det ukontrollerbart, da mange smittede ikke er blevet anbragt på behandlingsstederne, men i stedet er blevet hjemme hvilket har øget smitte risikoen. Derudover har der været mangel på behandlingssteder, samt ingen helbredende behandlingsform imod ebola. Når en population rammes af en infektiøs sygdom som fx ebola, sker det under tilfældige omstændigheder, men ved hjælp af SIR-­‐modellen, som er en klassisk matematisk model, kan man beskrive udviklingen af en epidemi. Ved at måle på antallet at smittede, samt helbredte individer i en given population, kan epidemiens udvikling estimeres i en SIR-­‐model. I denne opgave undersøges hvordan ebola spredes fra menneske til menneske samt hvorledes ebola påvirker immunforsvaret. Endvidere belyses mulige behandlings-­‐strategier. Ved hjælp brug af Eulers metode, forsøges det at beskrive ebolaepidemiens udvikling i Sierra Leone... Køb adgang for at læse mere

SRP om ebola-epidemi og SIR-modellen i Matematik og Biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.