Massemedier

Massemedier er de medier, som kan nå flere modtagere og bruges til massekommunikation. Det kan være mange modtagere, som fx gennem landsdækkende TV, eller en mindre gruppe gennem fx en lokal radiokanal. Massemedier bruges som underholdning, til reklame, politisk kommunikation/opinion eller informations- og nyhedsformidling. Udsendelse gennem massemedier, som fx trykte bøger, aviser, radio, TV og film, er envejskommunikation. Det vil sige, at indhold går fra én afsender til en række modtagere, men ikke den anden v…

...

De trykte medier = Gutenberg Galaksen

Massemediernes begyndelse ligger i opfindelsen af bogtrykkerkunsten. Med Johann Gutenbergs opfindelse af bogtrykkeriet i midten af 1400-tallet åbnede der sig nye, store muligheder for massekommunikation. Tekst kunne nu masseproduceres og kopieres præcist, i modsætningen til de tidligere håndskrevne kopier, som ofte indeholdt fejl. 

De trykte massemedier fik stor betydning for ændringer i samfundet, idet nye tanker og idéer nu kunne nå ud til langt flere. Bogtrykkerkunsten spillede eksempelvis en stor rolle i forhold ti…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind