Statistik og sandsynlighedsregning

Ved den skriftlige eksamen i matematik vil du typisk få nogle opgaver om statistik eller sandsynlighedsregning.

Du skal have indlæst Gym-pakken for at kunne benytte kommandoerne vist i dette afsnit.

Her er en liste med de almindeligste typeopgaver, som du vil have brug for at kunne løse til eksamen.

Deskriptiv statistik

Ugrupperede observationer

Når du skal tegne et boksplot for et datasæt af ugrupperede observationer, starter du med at definere datasættet. Vi definerer et datasæt som obs1:

Vi benytter nu kommandoen boksplot, som også giver dig kvartilsættet: boksplot(obs1).

Du kan sammenligne flere boksplots ud fra definerede datasæt vha. følgende kommando: boksplot(obs1,obs2).

Da kvartilsættet ikke er angivet her, skal du selv bestemme det. Dette gøres således:

Kender du modsat kun kvartilsættet og maksimum og minimum, men ikke selve datasættet, kan du tegne boksplottet således:

Hvis du skal tegne to boksplot ud fra minimum, maksimum og kvartilsæt, så gør d...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind