Statistik og sandsynlighedsregning

Du skal have indlæst Gym-pakken for at kunne benytte kommandoerne i dette afsnit.

Læs evt. mere om statistik og sandsynlighed i kompendiet Statistik og sandsynlighedsregning.

Deskriptiv statistik

Ugrupperede observationer

Når du skal tegne et boksplot for et datasæt af ugrupperede observationer, starter du med at definere datasættet. Vi definerer et datasæt som obs1:

Vi benytter nu kommandoen boksplot, som også giver dig kvartilsættet: boksplot(obs1).

Du kan sammenligne flere boksplots ud fra definerede datasæt vha. følgende kommando: boksplot(obs1,obs2).

Da kvartilsættet ikke er angivet her, skal du selv bestemme det. Dette gøres således:

Kender du modsat kun kvartilsættet og maksimum og minimum, men ikke selve datasættet, kan du tegne boksplottet således:

Hvis du skal tegne to boksplot ud fra minimum, maksimum og kvartilsæt, så gør du som herunder. Tallene i de firkantede parenteser er hhv. minimum, nedre kvartil, median, øvre kvartil og maksimum for hvert datasæt.

Indenfor deskriptiv statistik kan du fastslå en lang række deskriptorer for et defineret datasæt vha. følgende kommandoer:

 • gennemsnit(navn)
 • hyppighed(navn)
 • frekvens(navn)
 • spredning(navn)
 • kvartiler(navn)
 • median(navn)
 • kumuleretFrekvens(navn)
 • typetal(navn)
 • varians(navn)
 • min(navn)
 • max(navn)
 • middel(navn): denn
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind