Sådan bruger du vores vejledende besvarelse

Opbygningen af vores besvarelse

Delprøve 1

Vores besvarelse af hver opgave i delprøve 1 består af

  • opgavens facit
  • en version af opgavens løsning, der er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
  • en version af opgavens løsning, der indeholder mere detaljerede forklaringer og henvisninger til de formler fra formelsamlingen, som vi har brugt til at løse opgaven. Formelnumrene henviser til den centralt udmeldte formelsamling til STX B (2. udg., oktober 2019). Du kan finde et link til formelsamlingen i vores vejledning til skriftlig eksamen i Matematik.

Delprøve 2

Vores besvarelse af opgaverne i delprøve 2 indeholder opgavernes facit og vores løsninger lavet med CAS-værktøjerne WordMat og Maple™.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger en bestemt funktion eller kommando i et CAS-værktøj, så kan du få hjælp i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra™Maple og TI-Nspire™.

Vi anbefaler, at du skriver i din besvarelse, hvilket CAS-værktøj du har brugt.

Sådan bruger du vores besvarelse

Vi anbefaler, at du prøver at løse opgaverne selv, inden du kigger på vores besvarelse. Tjek efterfølgende dine facit ved at sammenligne med vores.

Ved en del af opgaverne kan du finde et link til en vejledning, der beskriver, hvordan netop den type opgave kan løses. Hvis vi har lavet en vejledning til en opgave, du har problemer med, så anbefaler vi, at du først prøver at løse opgaven ved at bruge vejledningen. Hvis vi ikke har lavet en vejledning til opgavetypen, eller hvis du er i tvivl om, om du har løst opgaven korrekt, så kan du kigge på vores løsning.

Du kan se en oversigt over alle vores vejledninger til at løse forskellige opgavetyper i