Sådan bruger du vores vejledende besvarelse

Opbygningen af vores besvarelse

Delprøve 1

Vores besvarelse af hver opgave i delprøve 1 består af

  • opgavens facit
  • en version af opgavens løsning, der er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
  • en version af opgavens løsning, der indeholder mere detaljerede forklaringer og henvisninger til de formler fra formelsamlingen, som vi har brugt til at løse opgaven. Formelnumrene henviser til den centralt udmeldte formelsamling til HTX A (2. udg., november 2019). Du kan finde et link til formelsamlingen i vores vejledning til skriftlig eksamen i Matematik.

Delprøve 2

Vores besvarelse af opgaverne i delprøve 2 indeholder opgavernes facit og vores løsninger lavet med CAS-værktøjet WordMat.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger en bestemt funktion eller kommando i et CAS-værktøj, så kan du få hjælp i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra™Maple™ og TI-Nspire™.

Vi anbefaler, at du skriver i din besvarelse, hvilket CAS-værktøj du har brugt.

Sådan bruger du vores besvarelse

Delprøve 1

Vi anbefaler, at du i første omgang prøver at løse opgaverne selv ved at bruge formelsamlingen. Derefter kan du tjekke dit facit ved at sammenligne med vores.

Hvis du er i tvivl om, hvordan en opgave skal løses, eller hvis du har forsøgt at løse en opgave, men ikke har fået det korrekte facit, så kan du få hjælp ved at kigge på vores løsning. Du kan få yderligere hjælp ved at læse vores løsning med ekstra forklaringer, der både indeholder en løsning samt ekstra forklaringer og formelnumre, der henviser til formelsamlingen.

Delprøve 2

Vi anbefaler, at du prøver at løse opgaverne i delprøve 2 selv, inden du kigger på vores besvarelse. Tjek efterfølgende dine facit ved at sammenligne med vores.

Ved en del af opgaverne kan du finde et link til en vejledning, der beskriver, hvordan netop den type opgave kan løses. Hvis vi har lavet en vejledning til en opgave, du har problemer med, så anbefaler vi, at du først prøver at løse opgaven ved at bruge vejledningen. Hvis vi ikke har lavet en vejledning til opgavetypen, eller hvis du er i tvivl om, om du har løst opgaven korrekt, så kan du kigge på vores løsning.

Du kan se en oversigt over alle vores vejledninger til at løse forskellige opgavetyper i Matematik med hjælpemidler.