Opgave 1a

Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til udenlandsk arbejdskraft på danske arbejdspladser, som kommer til udtryk i tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

I denne opgave skal du opstille hypoteser ud fra sammenhænge mellem partivalg og holdning til udenlandsk arbejdskraft på danske arbejdspladser i tabel 1. Vi lægger mærke til, at det spørgsmål respondenterne i tabel 1 er blevet stillet om udenlandsk arbejdskraft er et ledende spørgsmål. Respondenterne skal tage stilling til om de er enige i følgende udsagn: “Udenlandsk arbejdskraft skal ikke have lov at trænge danskerne ud af arbejdspladserne”. Selv hvis man mener, at udenlandsk arbejdskraft er godt for den danske økonomi, så er det de færreste, der mener, at det skal ske på bekostning af danskere. Det er derfor muligt, at spørgsmålet har påvirket, hvilke svar folk har givet. 

Nedenfor hjælper vi dig med at se mønstre i tabellen og kommer med forslag til, hvordan du kan forklare dem.  

Vælgere der skiller sig ud

Når vi kigger på tabellen, så kigger vi efter vælgere, som skiller sig ud.

Vælgere der er enige i påstanden

Vi starter med at kigge efter om der er nogle vælgere, som i høj grad er enige i påstanden. Her kan vi se, at Dansk Folkepartis, Nye Borgerliges og Socialdemokratiets vælgere er de tre vælgergrupper, hvor flest er enige.

81,6 %...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind