Konfliktmønstre | Fællesdel

Her finder du vores opgavehjælp til fællesdelen i eksamenssættet “Konfliktmønstre”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 25. maj 2022.

Opgave 1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til udenlandsk arbejdskraft på danske arbejdspladser, som kommer til udtryk i tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Opgave 1b. Hvad kan der af tabel 2 udledes om sammenhængen mellem væksten i verdensmarkedsprisen på olie og væksten i Ruslands BNP? Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem væksten i verdensmarkedsprisen på olie og væksten i Ruslands BNP. I besvarelsen skal du anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Her kan du se et uddrag fra siden Opgave 1a 

Endelig kigger vi efter om, der er nogle vælgergrupper som er splittet. Her lægger vi mærke til Alternativet, hvis vælgere er næsten ligeligt splittet. Der er 29,7 % af vælgerne, der er enige, 30,4 % der er uenige og 31,4 % der hverken er enige eller uenige i påstanden. En forklaring kan være, at Alternativet både er et fordelings- og værdipolitisk venstreorienteret parti. Man er altså på den ene side meget positivt stillet overfor globaliseringen samtidig med at man ønsker at være solidarisk med danske arbejdere. Det er altså et politisk emne, der splitter partiet og dermed også deres vælgere.

En anden forklaring er, at mange af Alternativets vælgere er issue voters, der udelukkende stemmer efter klimapolitikken. Det betyder også, at de sagtens kan have forskellige holdninger på andre politikområder.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Konfliktmønstre | Fællesdel

[2]
Bedømmelser
  • 09-09-2022
    Givet af 3.g'er på STX
    smukt, måske flere fagbegreber
  • 05-10-2023
    Givet af 3.g'er på STX