Tale til kronprinsen ved Gallamiddag på Christiansborg Slot

Opgaven om Kommunikation og retorik i lejlighedstaler fra skriftlig eksamen i Dansk A på HF tager udgangspunkt i H.K.H Kronprinsessens “Tale til kronprinsen ved Gallamiddag på Christiansborg Slot”, som blev holdt i forbindelse med Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag den 26. maj 2018.

På de følgende sider får du et resumé af teksten, hvorefter vi går i dybden med kommunikationssituation, sprog og retoriske virkemidler. Det er de fokuspunkter, som opgaveformuleringen beder dig arbejde særligt med på. Endelig giver vi dig et bud på en fortolkning af teksten, samt idéer til din vurdering af, om talen er velllykket i forhold til lejlighedstalens genretræk.

Analyse af tale

Her finder du vores analysemodel til taler i danskfaget. En taleanalyse består i at lave det, man kalder en retorisk analyse af en tale og dens virkemidler for at se, om afsenderen lykkes med sin tale og overbeviser sin modtager.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra opgavehjælpen:

Intertekstualitet appellerer til den brede modtagergruppe

Flere steder i talen inddrager Kronprinsessen intertekstuelle referencer til forskellige dele af den danske kulturarv, for på den måde at præsentere sig selv og Kronprinsen som mennesker, der har en stor kærlighed til Danmark.

Det ser vi fx ved flere referencer til den danske digter og forfatter Tove Ditlevsen. Det kommer mest direkte til udtryk, når Kronprinsessen direkte nævner hendes berømte værk “Barndommens Gade” (l. 83), men vi ser det faktisk også i sætningen “Vi vovede at tabe den del af vores hjerte, som vi havde tilladt den anden at holde i sine hænder” (l. 43-44), som er en reference til digtet “Så tag mit hjerte”.

Referencerne fungerer som et meget effektivt retorisk virkemiddel, fordi Kronprinsessen både bruger Ditlevsens værker til at præsentere sin hyldest til kronprinsen og til at udvise anerkendelse af den danske kultur. Dermed støtter det altså op om flere af talens hensigter, idet det både styrker det positive billede af Kronprinsen som person og det positive billede af Kronprinsessen som én, der har stort kendskab til (og kærlighed til) Danmark og dansk kultur.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind