Opgave 4. Blåsyre

Indhold

 

 

a.

Beregn pH i en 0,125 M vandig opløsning af hydrogencyanid ved 25 °C.

Ifølge opgaven er styrkekonstanten, Ks, for HCN lig med 4,90∙10-10 M, og der der dermed tale om en svag syre. 

Den formelle koncentration af HCN er cs=0,125 M. 

Vi kan nu bruge denne formel:

  K_s=\frac{[H_3O^{+}]^{2}}{c_s-[H_3O^{+}]}

Vi erstatter med [H3O+] med x:

K_s=\frac{x^{2}}{c_s-x}

Vi indsætter tallene:

  4,90\cdot 10^{-10}\ \mathrm{M}=\frac{x^{2}}{0,125\ \mathrm{M}-x}

Vi løser ligningen med solve og får:

x=-7,826483∙10-6

og

x=7,825993∙10-6

Da en koncentration ikke kan være negativ, kan vi kun bruge den positive løsning. Det vil sige x=[H3O+]=7,825993∙10-6 M

Vi bruger nu definitionen på pH:

  pH=-\mathrm{log}([H_3O^{+}])

Vi indsætter [H3O+]=7,825993∙10-6 M og beregner pH:

  pH=-\mathrm{log}(7,825993\cdot 10^{-6})=5,11

Det vil sige, at pH i den vandige opløsning af HCN er lig 5,11. 

Vi bemærker lige, at vi ved løsningen af denne opgave ignorerede bidrag fra vands autohydronolyse. Det kan vi tillade os, da den formelle koncentration af HCN var langt større end 10-6 M.

 

b.

Beregn ΔS° for reaktionen. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet.

Ved opslag i databogen finder vi følg...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind