Opgave 2. Novichok - en nervegift

Indhold

a.

Angiv reaktionstypen for reaktionen i figur 2.1. Begrund i forhold til reaktionsskemaet.

Der er tale om en hydrolyse. En hydrolyse er kendetegnet ved, at et organisk stof spaltes under optagelse af vand. Acetylcholin er et organisk stof (det indeholder carbon og hydrogen), og vi ser at det spaltes til to stoffer, og at der optages vand under reaktionen.

b.

Bestem molekylformlen for A-234.

Elementaranalysen viser de procentiske masser af hvert grundstof i A-234. Vi omregner disse procentiske masser til en slags stofmængde ved at dele med de respektive molarmasser for hvert grundstof:

n(C)=\frac{22,2 \%}{12,01}=1,85

n(H)=\frac{3,0 \%}{1,008}=2,98

n(Cl)=\frac{26,3 \%}{35,45}=0,742

n(F)=\frac{14,1 \%}{19,00}=0,742

n(N)=\frac{5,2 \%}{14,01}=0,371

n(O)=\frac{17,8 \%}{16,00}=1,11

n(P)=\frac{11,5 \%}{30,97}=0,371

Når vi skal bestemme, hvor mange der er af hvert grundstof, tager vi udgangspunkt i resultatet for P (0,371). På figur 2.2 ses kun ét P-atom, og da ovenstående beregninger ikke gav resultater mindre end 0,371, kan vi konkludere, at der altså kun findes ét P-atom i A-234 (og ingen P-atomer i atomgruppen, X).

Resultatet blev det samme for N (0,371), og dermed er der altså også kun ét N-atom i A-234. Dette N-atom ses på figur 2.2, og der er altså heller ingen N-atomer i atomgruppen, X.

Resultatet for F blev 0,742, hvilket er nøjagtig dobbelt så stort som resultatet for P. Der må altså være dobbelt så mange F-atomer som P-atomer i A...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind