Katalases enzymaktivitet

Her kan du få hjælp til at skrive rapport om et enzymforsøg, der undersøger aktiviteten af enzymet katalase fra selleri. 

Rapporthjælpen indeholder vores ideer til, hvad du kan komme ind på i rapportens forskellige afsnit. Vi inddrager også eksempler på, hvordan de enkelte afsnit kan se ud.

Hvad går øvelsen ud på?

Forsøget undersøger, hvordan enzymaktiviteten påvirkes af temperatur, pH-værdi, substratkoncentration, enzymkoncentration og tilsætning af inhibitorer (tungmetaller). 

Du kan også bruge rapporthjælpen, selvom I måske ikke undersøger alle faktorernes påvirkning i jeres version af forsøget.

Hjælp til rapportens afsnit

Her kan du se et uddrag af vores eksempel på et diskussionsafsnit

Enzymaktiviteten (reaktionshastigheden) stiger ret kraftigt med substratkoncentrationen, når substratkoncentrationen er lav. Ved lave substratkoncentrationer er der mange ledige enzymmolekyler, som ikke er i gang med at katalysere reaktionen. Man kan derfor få enzymaktiviteten til at stige ved at tilsætte mere substrat. Vi ser dog, at reaktionshastigheden når sit makspunkt ved en substratkoncentration på ca. 10-20 %. En øget substratkoncentration påvirker ikke reaktionshastigheden ved substratkoncentrationer over dette niveau. Det skyldes, at alle enzymerne i opløsningen her er mættet med substrat. Målingerne stemmer overens med vores hypotese 1.

Vi ser også, at enzymaktiviteten stiger med en øget enzymkoncentration. Her ser der ud til at være en ret lineær sammenhæng mellem enzymkoncentration og enzymaktivitet. Det giver god mening, da substratkoncentrationen er forholdsvis høj i dette delforsøg. Hvis man tilsætter flere enzymmolekyler, løber de altså ikke tør for substrat. Reaktionshastigheden øges i stedet. Dette stemmer godt overens med vores hypotese 2.

Temperaturen har også...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Katalases enzymaktivitet

[1]
Bedømmelser
  • 11-01-2024
    Givet af 2.g'er på STX