Diskussion

Spørgsmål til diskussionen

Diskussionen kan oplagt besvare disse spørgsmål:

  • Hvordan er enzymaktiviteten afhængig af de forskellige faktorer? Beskriv de forskellige sammenhænge og forklar dem med udgangspunkt i teorien.
  • Stemmer resultaterne overens med dine hypoteser?
Se hypoteserne, som vi tester i forsøget
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Resultaterne er følsomme over for både usikkerheder og fejlkilder

Hvis resultaterne er anderledes end forventet, skyldes det muligvis fejlkilder og/eller usikkerheder ved forsøget. Du bør derfor også komme ind på, hvordan fejlkilder og usikkerheder kan have påvirket dine resultater.

Forsøget er kvantitativt, dvs. at du måler, hvordan nogle præcise størrelser afhænger af hinanden. Måleusikkerheder kan påvirke resultaterne ret meget i kvantitative forsøg. Overvej:

  • Hvor præcise var jeres målinger af f.eks. tid, skummængde, temperatur og substrat- og produktmængder?
  • Hvor stor betydning kan det have for resultaterne, hvis målingerne ikke var præcise?

Forskellige fejlkilder kan også påvirke forsøget. Fejlkilderne skyldes fejl eller faktorer, man ikke tager højde for under udførelsen af forsøget. Overvej f.eks.:

  • Hvilken forskel gør det, at forskellige forsøgspersoner udførte de forskellige målinger?
  • Hvilken forskel gør det, at de forskellige grupper bruger forskellig
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind