Multi-level governance

Multi-level governance er i højere grad en teori om, hvordan samarbejdet i EU foregår end en egentlig integrationsteori. Eftersom samarbejdet i EU kan føre til beslutninger, der fremmer integration, så bliver den typisk talt med som en integrationsteori.

Ifølge teorien foregår samarbejdet i EU på tre niveauer:

  1. Det substatslige niveau: Aktørerne på det substatslige niveau er ministerier, regioner og kommuner.
  2. Det statslige niveau: Aktørerne på det statslige niveau er medlemsstaterne.
  3. Det overstatslige niveau: Aktørerne på det overstatslige niveau er EU’s institutioner, først og fremmest EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet.

De tre niveauer er sideordnede ifølge teorien. Det vil sige, at alle tre niveauer er lige vigtige. Drivkraften bag integrationen er aktørernes interesser på alle tre niveauer.

Udover de tre niveauer findes der også private aktører, såsom interesseorganisationer og virksomheder. De private aktører kan komme med input til offentlige aktører på de forskellige niveaue...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind