Andre begreber

By-passing

By-passing er et begreb indenfor multi-level governance teorien. Begrebet henviser til, når substatslige aktører går udenom de statslige aktører og kontakter de overstatslige aktører.

Funktionalisme

Funktionalisme er en teori om den politiske integration i EU. Funktionalister mener, at mennesker har fælles behov og at disse behov løses bedst internationalt af eksperter end nationalt. Integrationen i EU vil altså bestå af en gradvis løsning af fælles opgaver. Endemålet for funktionalister er derfor ikke en forbundsstat, men funktionelt afgrænsede internationale organisationer, der varetager konkrete velfærdsopgaver uafhængigt af hinanden. Det kan f.eks. være et fælles europæisk sygehusvæsen.

Nogle funktionalister mener, at de overstatslige organisationer med tiden vil erstatte nationalstaterne.

Funktionalisme er et eksempel på integration fra neden, fordi integrationen sker gennem løsning af fælles opgaver.

Funktionel spillover

Samarbejde på ét område vil i mange tilfælde gøre det oplagt også at samarbejde på andre områder. Et eksempel kan være, at skabelsen af en fælles valuta i form af euroen gjorde det oplagt også at indføre fælles regler for medlemsstaternes finanspolitik for at undgå økonomiske kriser.

Funktionel spillover er et begreb i neofunktionalismen.

Føderalisme

Føderalisme er en europæisk integrationsteori. Føderalisterne ønsker, at integrationen i EU skal ende med en europæisk forbundsstat (en føderation). Den europæiske forbundsstat skal have f...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind