Liberal intergovernmentalisme

Liberal intergovernmentalisme er en videreudvikling af intergovernmentalismen. Teorierne har det til fælles, at de begge ser nationalstaterne som den primære aktør i integrationen. Målet for integrationen ifølge den liberale intergovernmentalisme er at sikre staternes interesser gennem samarbejde. Det er derfor også staternes interesser, der driver integrationen frem. 

Teorien mener, at integrationsprocessen foregår gradvist gennem to spil: det nationale og det interstatslige (intergovernmentale) spil.

I det nationale spil foregår der tre ting:

  1. Forskellige interessegrupper kommer med krav og ønsker til kommende EU-lovgivning. Det kan f.eks. være Dansk Industri eller Danmarks Naturfredningsforening, der har ønsker.
  2. Nationale politikere afvejer ønskerne fra interessegrupperne og prioriterer dem efter, hvor sandsynligt det er at få dem vedtaget i EU. Afvejningen kaldes for præference...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind