Opgave A – Fejlsætninger

Fejlsætninger

I det følgende vil du finde de 7 fejlsætninger med tilhørende hints. Brug disse hints til at identificere hvilke fejl, der er i sætningen, og til at skrive den korrekte sætning. Ved hvert hint finder du links til yderligere hjælp til netop det grammatiske område, du bliver testet i. Vi har også hjulpet dig med at kursivere den del af sætningen, hvor fejlen findes.

Når du har besvaret opgaven, kan du tjekke dine egne svar med vores svarliste. Øvelse gør mester, så prøv selv først!

1. Because she was in such a hurry to get on the train, forgot she to buy a ticket.

Hint 1: Kan forgot stå før she?

Hint 2: På engelsk har man ligefrem ordstilling i almindelige sætningskonstruktioner, og det betyder, at subjekt (grundled) kommer før verballeddet (udsagnsleddet).

Læs mere om ordstillingsfejl, og find tilsvarende fejlsætninger her.

2. Most of the games in our family end up with that my parents win.

Hin 1: Kan en præposition (forholdsord) efterfølges af en that-sætni...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind