[2]

Delprøve 1 STX Engelsk B 2. december 2015

Hvis du skal besvare delprøve 1 fra opgavesættet til skriftlig eksamen i Engelsk B på STX fra 2. december 2015, så er der hjælp at hente her. Vi guider dig igennem eksamenssættets 4 underopgaver, så du bliver i stand til at forstå opgaveformuleringen, forstå grammatikken og forstå, hvordan du skal løse opgaven.

Vejledningen er tænkt som en hjælp til at gøre dig i stand til at løse hele sættet på egen hånd, så det opfordrer vi dig til at forsøge. Som en hjælp har vi givet dig en fuldstændig svarliste over opgave A, som handler om fejlsætninger. Denne kan du bruge til at tjekke din egen bevarelse!

I dette opgavesæt optræder følgende fire opgaver:

Opgave A - Fejlsætninger

Ret fejlene i følgende sætninger, og forklar dine rettelser på dansk. Der er kun énfejl i hver sætning. Skriv den korrekte sætning på linjerne nedenunder.

 1. Because she was in such a hurry to get on the train, forgot she to buy a ticket.
 2. Most of the games in our family end up with that my parents win.
 3. The new bartender at the King’s Arms do not have the skills required for the job.
 4. Sweden is the Scandinavian country who is best known to most people in the world.
 5. He is trying to hide his personally feelings.
 6. The children far too often had to take care of themselfs.
 7. The widow found the life difficult after her husband died.

Opgave B - There som foreløbigt subjekt

Besvar begge nedenstående opgaver.

1. Indsæt den korrekte form af to be i præsens (nutid) og præteritum (datid) i nedenstående sætninger.

a. There ____are____ really only three types of people who cannot be successfully hypnotized. 
b. There __________ always one member who gets lost and is late for the bus. 
c. Research into the biology of stress suggests that there __________ three phases. 
d. There __________ not many facilities for games, but the boys used to kick a football about the yard, and the girls played rounders. 
e. They patrol the streets quite regularly and there __________ always a police car there if you want one. 
f. Our time was running out and there __________ still so much we wanted to see. 
g. There __________ angry demonstrations in late September and early October last year.

British National Corpus website

2. Forklar kort, hvornår verballeddet (udsagnsleddet) sættes i henholdsvis singularis (ental) og pluralis (flertal) i sætninger, der indledes med there. Underbyg din forklaring ud fra eksemplerne ovenfor. Skriv dit svar på dansk.

Opgave C - Stilistik

Nedenstående romanuddrag er en sms-samtale mellem to teenageveninder. Veninderne er immigranter, der bor og går i skole i USA.

Beskriv kort den sproglige stil i samtalen, fx med henblik på ordvalg, grammatik og stavning. Underbyg din besvarelse med eksempler fra teksten. Skriv dit svar på dansk.

Marina: wt u doin?
Darling: nuthin. trynna study stupid bio
Marina: lol, y is it stupid? I kinda lykit
Darling: thats coz u wanna be a doc. nt feelin it
Marina: wl u know my dad wants me to. n-e- ways, wt u gonn do?
Darling: dunno [a pause in the conversation]
Marina: sowwy, Kyle. hd 2 talk 2 him 4 a min
Darling: k [a pause in the conversation]
Marina: umn, so we did it last night
Darling: OMG! did it hurt?
Marina: thr ws no blood Darling: thn u didn’t (rme)
Marina: u weren’t thr
Darling: wtevr. guess wht?
Marina: wht? Darling: i made up w. Tony
Marina: wht?
Darling: out. made out w. Tony
Marina: OMG! whr? hw ws it? wait, he’s not gay?

NoViolet Bulawayo. We Need New Names, 2013

Opgave D - Oversættelser

Oversæt følgende sætninger til engelsk.

1. Han kom løbende mod mig med et vildt udtryk i ansigtet.
2. Det kan være svært at få opfyldt sine drømme, men man må blive ved med at tro på, at det kan lykkes.
3. Der skulle købes julegaver, men hun havde ikke ret mange penge.
4. Det er da ikke, fordi jeg har noget imod naturen, udbrød hun.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delprøve 1 STX Engelsk B 2. december 2015

[2]
Bedømmelser
 • 13-03-2018
  Givet af 3.g'er på STX
  det er godt nok
 • 04-01-2017
  Givet af HFe-elev på 1. år